Astrologův novoroční čtvrtek 31.12.2020 – Novoroční přípitek

Se starým rokem bychom se měli rozloučit důstojně. Určitě nebyl takový, jak jsme si předem představovali. Mnozí z nás nedostali to, co chtěli a oplátkou dostali mnoho z toho, co nechtěli. Nějak jsme se s tím museli vyrovnat. A cestou jsme jako bonus získali příležitost do hloubky probrat naše základní témata a udělat si v nich pořádek.

Měli bychom tedy teoreticky být lepší, lépe se znát a také vědět, co budeme dál dělat, jaké kroky podnikneme. Ten nový rok to po nás hned od začátku bude chtít.

A co ten poslední den? Pro někoho bude esencí celého roku a shrnutím událostí. Pro jiného možností odpočinku mezi skončenou prací a tou, jež čeká. Pro dalšího bude dnešek už předpokojem budoucích událostí.

Měli bychom pro tento moment přestat skloňovat podstatné jméno korona a podívat se na sebe sama a svět okolo. Uvědomme si, že virus nezměnil nás, naše chování, cesty, vztahy a práci, to my sami jsme to tak udělali. Někdo k dobrému, jiný k horšímu a další přesně neví, jak by to vyhodnotil. Možná že právě teď bychom si měli uvědomit, že jako jednotlivci, rodiny, skupiny i svět tvoříme vše okolo nás a že teprve v dobách krize se poznají charaktery. A že vždy je svět takový, jaký si ho přejeme vidět. Skrývá to v sobě naději v tom, že nepodlehneme blbé náladě, deziluzím a třeba i falešným představám a strachům, kterými se vlastně mučíme zbytečně.

S odpuštěním bychom tedy měli hledět na ty, se kt. nesouhlasíme, obdivujme na nich to, jak se vypořádávají s každodenními problémy, jež na ně doléhají a jak zvládají vše bez ztráty vlastní důstojnosti a třeba i stylu života, na němž jim záleží.

Smiřme se i sami se sebou, mnohé situace jsme mohli provést a vyřešit lépe, to je nabíledni, nikdo nás ale nepřipravil na to, že to bude těžké. Zkusme se tak na konci roku očistit a netáhnout si dál do toho nového nic, co bychom nechtěli mít s sebou.

Finále dvacátého roku bude tedy v první části dne s Lunou v Raku a s pocity velmi hlubokými. Postará se o to i opozice s Plutem v Kozorohu i kvadrát s Marsem v Raku. V něčem budeme ještě před obědem nuceni jít do velké hloubky a pravdivosti k sobě. Odpolední Luna bude Lví. Taková, která chce slavit a být veselá. Odpolední aspekty budou napjaté, Luna dostane do opozice Saturn a Jupiter. Krom smysluplnosti oslav s touto podivnou dobou na pozadí popřemýšlíme návdavkem o smyslu života jako takového. Budeme přemýšlet, co nás těší, co nás baví. A na druhé straně se zastavíme nad tím, co nás od té radosti odděluje. Možná to bude docela důležitý poznatek, který nám dovolí v příštím roce tyto bariéry odstranit. Ne že by svět měl být samá zábava, ale těšit by měl. To jo. Jinak v tom nevidím smysl.

Milí přátelé přejme si inspirativní závěr roku a lehkým krokem se vydejme vstříc tomu následujícímu. Nemusíme umět kráčet po vlnách, stačí jen, když se jimi necháme nést!

You may also like...