Astrologův pátek 14.5.2021 – Jupiter vstupuje do Ryb a cit do jednání

Zdá se, že deštivé a vlhké počasí odpovídá hlavnímu tématu dnešních tranzitů – vstupu planety Jupiter do znamení Ryb. Spolu s množstvím vody a tekutin se objevuje i mnoho citů a energie ve světě i v nás proudí sama, spontánně a neřízena.

Co můžeme čekat od Jupiteru v Rybách? Uvolnění striktních vizí, plánů, představ a pravidel. Můžeme se volněji a svobodněji pustit do vlastní práce, na vlastní cestu a vydat se tam, kam potřebujeme. Pocítíme také hloubku a intenzitu spojení s lidmi, s nimiž už na nějaké rovině spojeni jsme. Budeme chtít si užívat tohoto přijetí, vzájemného poznání, pochopení. Ať jsou to členové rodiny či blízké osoby. Zažijeme pocity spojené s otupením hran, sníženým tlakem vyvíjeným na nás. Bude možnost se na dosud obtížná témata podívat s klidem, rozvahou. Tam, kde něco bylo natlakováno, natlačeno, tam vidíme i výbuchy. Procesy skryté se stávají viditelnými a důležitými.

Zejména v dnes a v prvních dnech po vstupu Jupiteru můžeme vnímat ticho a čekat poruchy, nestabilitu a konflikty, často způsobené nejasnostmi a následně chybami. Poté ale převládne vyšší vyladění a systém se opět po několika dnech vrátí, tentokrát už se budeme umět lépe vyladit a tak problémům budeme snáze předcházet.

Aktuální období tak bude méně stabilní a ve vnějším světě nejisté. Ve světě svém, vnitřním to budeme kompenzovat rostoucím přesvědčením, vírou, jistotou založenou na zkušenostech. Větší nároky budou kladené na správnost, spravedlnost, důstojnost jednání.

Jupiter nebude zatím v Rybách dlouho, jen do nich nakukuje a 23. 7. se opět po krátké exkurzi vrátí do Vodnáře. Definitivně do Ryb vejde před koncem roku. Berme tedy tuto dvouměsíční epizodu jako ochutnávku procesů příštího roku. Čekejme tedy klid navenek a pohyb uvnitř, plynutí, ale často půjdeme buď s proudem nebo proti němu. Odvahu, ale až fanatismus. Přehled a respekt, často ale nevyslovený a neformálně projevovaný. Chuť spolunažívat, ale ne vždy vyslovenou. Potřebu věci řešit na jedné straně, ale i lenost na straně druhé. Taktéž chuť poznávat, učit se a vzdělávat se.
Čím bude zajímavý dnešek? Jupiter se začíná dostávat do trigonu ve znamení s Marsem. V jednání se pomalu objevují motivy způsobené city, citovostí, ale i ušlechtilostí. Ne že by to ovládlo většinu společnosti, ta se bude řídit především pragmatickou Lunou v Blížencích, která, lehce destabilizována, se bude pokoušet na všech frontách řešit to, co je nutné. Trochu hasit, trochu zalévat. Proto by základní devizou dneška mělo být soustředění se a hledání východisek, kt. budou prospěšná pro širší okruh lidí.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...