Balance Club Brumlovka a UK FTVS odmění nejlepší studentské práce

Studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy mají opět možnost získat finanční ocenění za svou bakalářskou, diplomovou či disertační práci. Díky propojení Balance Clubu Brumlovka a UK FTVS proběhne druhý ročník studentského grantu. Zájemci se mohou hlásit do konce října, celková hodnota finančních odměn je 100 000 korun.

Členské fitness a wellness centrum Balance Club Brumlovka se stalo oficiálním partnerem vzdělávání UK FTVS a kontinuálně spolupracuje na vzdělávacích programech a projektech napříč studijními obory. Propojení akademické sféry s komerčním subjektem přináší oběma stranám řadu benefitů a v rámci této dlouhodobé spolupráce vznikl také projekt Grant Balance Clubu Brumlovka pod záštitou děkana UK FTVS Miroslava Petra.

Cílem je podpořit studenty a odměnit kvalitně zpracované projekty

„Smyslem Grantu Balance Clubu Brumlovka je finančně odměnit a podpořit studenty za jejich práce a více propojit vysokou školu s komerčním světem.  Do grantu se mohou přihlásit všichni studenti z UK FTVS se svými pracemi (nikoliv pouze v oblasti fitness a wellness). Bude se soutěžit se ve třech kategoriích, Balance Club Brumlovka věnoval do soutěže celkově 100 000 korun,“ přibližuje smysl grantu generální manažerka Balance Clubu Brumlovka Petra Tyrpeklová. Finanční odměnu získají tři nejlepší diplomové práce, tři bakalářské práce a tři disertační práce. Nejlepší práce v konkurenci všech přihlášených studentů bude oceněna speciální cenou Balance Club Brumlovka Special Prize s finanční odměnou 35 000 korun. „Obecně je závěrečným studentským pracím, kterých se právě grant týká, tedy bakalářských, magisterských a doktorských prací, často vytýkána přílišná odtažitost od praxe a omezené využití získaných poznatků pro reálný život. Účastí v soutěži kromě logického zvýšení motivace studentů vypracovat co nejlepší práci se tak dále otevírá prostor podchytit aktuální a zajímavá témata, která komerční sféru tíží. Jsme přesvědčeni, že vzniká prostor pro nové pohledy a inovativní řešení problémů, který bude přínosný pro obě strany,“ dodává děkan UK FTVS Miroslav Petr.

Zdravý životní styl má přesah do kvality života široké populace

Zúčastnit se může každý student UK FTVS včetně absolventů, kteří svou závěrečnou práci úspěšně obhájili v roce 2021. Podmínkou je podání přihlášky do konce října 2022 a splnění všech náležitostí. „Věříme, že společnými silami opravdu můžeme přispět k dlouhodobému zajištění kvalitních odborníků, kteří budou pracovat v našem oboru,“ přibližuje Petra Tyrpeklová výhody synergie Balance Clubu Brumlovka a UK FTVS. „Zdravý nebo alespoň zdravější životní styl má výrazný přesah do kvality života široké populace. Díky správnému pohybu, výživě a regeneraci může každý člověk prožít lépe svůj den, což je navíc v dnešní době velmi aktuální téma,“ dodává Tyrpeklová a zároveň podotýká, že propojení akademické sféry formou spolupráce Balance Club Brumlovka s UK FTVS přináší studentům také příležitost zapojit se již během studií do praxe. „Spolupráce s komerční sférou, s etablovanou společností působící v oblasti fitness-wellness, je pro FTVS velmi zajímavá a samozřejmě žádoucí. Studenti mají jedinečnou možnost se zapojit do praxe a být tak lépe připraveni pro vstup na pracovní trh. Stejně jako v zahraničí se více a více zaměstnavatelé uchazečů o práci kromě formálního vzdělávání dotazují na aktivity během studia – participace v projektech, účasti v soutěžích, organice akcí či působení ve studentských spolcích. Spolupráce FTVS s BCB tyto činnosti našim studentům umožňuje,“ uzavírá děkan Miroslav Petr.

Bližší podmínky zapojení do grantu a přihlášku lze najít na www. ftvs.cuni.cz

Balance Club Brumlovka není jen o rozvoji tělesné kondice, ale i o schopnosti cítit se dobře ve svém vlastním těle. Hlavním posláním Klubu je určovat směr zdravého životního stylu, aktivního odpočinku a naučit dnešní „uspěchanou“ populaci vytvořit si harmonii/balanc mezi tělem, duší a myslí. Tento unikátní Klub sídlí od roku 2007 v srdci moderní čtvrti Brumlovka na Praze 4, kterou  více než 20 let buduje Koncern PASSERINVEST pod vedením Radima Passera.

You may also like...