Barokní zahrada Großsedlitz letos oslaví tři sta let od svého založení

Pozoruhodností barokní zahrady v Großsedlitz, která v letošním roce slaví tři sta let od svého založení, je nejen dobře zachovaný originální stav, nýbrž také více než šedesát kamenných plastik, a to z dřívějších více než tří set. Ty dávají ožít duchu doby baroka a zdobí zahradu. Jsou mezi nimi čtyři roční období, čtyři světadíly a velký počet bohů a bohyň. Barokní zahrada Großsedlitz patří mezi nejvýznamnější barokní zahrady v Německu.

O podobu zahrady se zasloužil Christoph August, hrabě z Wackerbarthu – generální polní maršál, říšský hrabě a státní ministr ve službách Augusta Silného. Ten zakoupil rytířskou usedlost Sedlitz v roce 1719 a plánoval zde vybudování reprezentativního venkovského sídla. Jako „ministr stavebnictví“ měl po desetiletí zásadní vliv na barokní přestavbu Drážďan i mnoha dalších měst, pevností a zámků v Sasku a Polsku. V roce 1723 však své sídlo v Großsedlitz prodal svému pánovi, který byl zároveň polským králem. August Silný zde chtěl vytvořit působivý rámec pro slavnost polského Řádu bílé orlice, který obnovil v roce 1705. Tato slavnost, která měla ohromit a vyznamenat jak polskou, tak i saskou šlechtu, se poté také v Großsedlitz konala třináctkrát, a to vždy v den králových jmenin. Letos proběhne slavnost polského Řádu bílé orlice 13. a 14. července. Ponese se v duchu oslavy baroka a tří set let od založení zahrady.

Mimořádným klenotem zahrady je zhruba 130 pomerančových stromků, které za náročné péče přezimují ve dvou oranžeriích. Budou hlavní ozdobou „Saských dnů citrusů“, které se konají 25. a 26. května 2019, a zdobí spodní parter oranžerie. Protože leží Großsedlitz pouhou hodinu a půl od Prahy, je zde český návštěvník srdečně vítán. Texty k prohlídce zahrady a ke všem výstavám jsou k dispozici proto v českém jazyce.

V okolí Drážďan v této době (1719) vznikla řada zámků, z nichž každý měl svou zvláštní funkci. V Großsedlitz to byla řádová slavnost, Moritzburg byl věnován lovu, Hoflössnitz u Radebeulu vinařským slavnostem a Pillnitz dvorním hrám. Oslavy k 300. letému výročí založení zahrady proběhnou 13. a 14. 7. 2019. Program bude zahájen v 11:00 příjezdem krále a zakončen večerním bálem v horní oranžérii.

Mimořádnou oslavou 300. „narozenin“ zahrady bude také slavnostní víkend v polovině června. Víkend 13. a 14. června 2019 se bude konat mezinárodní veřejná konference pod názvem „Myšlenka baroka“, kterou podpořila Evropská unie – Euroregion Labe/Elbe, a která bude věnována saským a českým zámkům (nutno se přihlásit). Tuto konferenci organizuje německá strana společně s kolegy z České republiky a bude simultánně tlumočena. Srdečně jsou zváni všichni zájemci z České republiky.

Foto: Petr Brodecký