Benefiční sbírka AKCE CIHLA: Zakoupením e-cihly podpoříte projekty pomáhající lidem s mentálním postižením

Letošní 23. ročník AKCE CIHLA na podporu důstojného bydlení a života lidí s mentálním postižením funguje opět po delší odmlce na celostátní úrovni. Na pořádání sbírky spolupracuje osm organizací z několika krajů České republiky. Přispívat je možné u stánku akce v ulici Na Příkopě v centru Prahy, kde jsou v prodeji malované a známými osobnostmi podepsané cihly, i z pohodlí domova dobročinným darem ve formě e-cihly.

AKCE CIHLA je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením pořádaná a koordinovaná neziskovou organizací Portus Praha. Ta kromě pořádání sbírky poskytuje sociální služby lidem s postižením a provozuje sociální podnik DOBROTY S PŘÍBĚHEM. Díky benefiční sbírce se mohou každý rok realizovat, rozšiřovat a udržovat projekty chráněného bydlení, terapeutických dílen, sociálních podniků nebo terénních bytů.

Letošní rok není pro neziskové organizace lehký. Potýkají se se snížením dotací na sociální služby a na AKCI CIHLA má dopad nejen pokles turistického ruchu, ale i všechny další znepokojivé události. Válečný konflikt a následná ekonomická krize může bohužel některé služby pro lidi s postižením a seniory dokonce zlikvidovat. Do pořádání AKCE CIHLA 2022 se zapojilo 8 organizací: Portus Praha, z.ú., Arkádie, o.p.s., Benediktus, z.s., Centrum LADA, Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Charita Prostějov, Ledovec, z.s., RYTMUS Střední Čechy, o.p.s. Kromě prodeje ve stáncích a pořádání benefičních doprovodných akcí spoléhají organizace především na zaslání dobročinného daru přímo přes web AKCE CIHLA. Na webových stránkách jsou představeny jednotlivé projekty a dárci tak mohou až do konce roku přispět přímo na projekt, který je zaujme.

AKCE CIHLA – jak to začalo?

Vše začalo v roce 1999 v Horním Maxově, kdy se rozhodla parta kamarádů a dobrovolníků pomáhat v ústavu pro lidi s mentálním postižením. Tito dobrovolníci pak hledali vhodný prostor k vybudování menšího bydlení, podobného běžné domácnosti.  V obci Slapy nad Vltavou byl nevyužitý objekt bývalé fary, který zrekonstruovali a začali zde provozovat chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Do té doby byla na území České republiky možná pouze ústavní péče. Na rekonstrukci chráněného bydlení bylo ovšem nutné sehnat finance. V té době se zrodil nápad sbírkové a osvětové kampaně AKCE CIHLA. Postupem času se kampaň rozšířila i do dalších regionů a činnosti Portusu se rozrostly o další aktivity podporující mentálně postižené. Od roku 2004 sbírka expandovala do mnoha krajů Čech i Moravy a ze sbírky, která byla pořádána původně jen v Praze, se stala celostátní.

V roce 2020 a 2021 se kvůli pandemii covidu-19 sbírka přesunula do online prostoru. Nemožnost prodávat cihly v ulicích podnítila vznik virtuálních e-cihel, které si lidé můžou koupit na webu www.akcecihla.cz a přispět libovolnou částkou kdykoliv a odkudkoliv.

I když se celý svět zastavil, život plynul dál a bylo potřebné i nadále pomáhat lidem se zdravotním znevýhodněním – zejména rekonstrukcí stávajících zařízení Chráněného bydlení ve Slapech nebo zakoupením dalších potřebných věcí. Během pandemie jsme přišli o 70 % příjmů z prodeje cihel,“ objasňuje důvod spuštění projektu Daruj e-cihlu Gabriela Štěpánková, ředitelka neziskové organizace Portus Praha.

AKCE CIHLA – televizní spot

Start 23. ročníku sbírky AKCE CIHLA doprovází marketingová kampaň s TV spotem, kterou pro Portus připravila agentura dotcom advertising. O produkci hraného televizního spotu, který se natáčel v pražském divadle ABC s klienty Portusu, se postarala AZN kru a UMG Production. Klíčovým úkolem je komunikovat, že i lidé s mentálním postižením jsou plnohodnotnými členy společnosti, a pokusit se opět nastartovat nejen šíření povědomí o akci, která se uplynulé roky vytratila z ulic ve stínu aktuální situace ve světě, ale i motivovat k zakoupení e-cihly.

Spolupráce s Portusem je pro nás velmi důležitá. Dává nám totiž pocit, že to, co děláme, má váhu i smysl. Vzájemná důvěra zároveň poskytuje obrovský prostor kreativitě a potom mohou vznikat smysluplné věci. Inspirací při tvorbě nám byl Portus samotný. Protože každý, kdo nahlédne do nitra, musí pochopit, že se to tam hemží krásnými a plnohodnotnými lidmi. S jistotou můžeme tvrdit, že mentálně znevýhodnění patří nejen do takzvaného normálního života, ale i to, že jejich vyčleňováním se jako společnost nesmírně ochuzujeme. Nechme je proto ukázat, co umí, a zjistíme, že je toho rozhodně mnoho,“ dodává duo kreativních ředitelů dotcom advertising Roj & Dvorecký.

You may also like...