Český pracovní trh se mění, investice do lidí je v hospitalitě klíčová

Aktuálně je složité plánovat vývoj v jakémkoliv segmentu trhu, ale v rámci hospitality je to ještě o něco složitější. Především vývoj cen energií a na to navazující potenciální opatření ze strany státu nebo EU, jako je možné zastropování cen energií také pro firmy, je pro nás stále velká neznámá. Do čtyřhvězdičkového hotelu nepřijedou hosté proto, aby trávili večer ve svetru u staženého topení, ale právem očekávají kvalitní služby a maximální pohostinnost. Podstata naší služby vylučuje možnost, abychom na našich hostech šetřili a touto cestou ani jít nechceme a nepůjdeme. Není však možné promítnout veškeré zvýšení nákladů do koncových cen, musíme sledovat i poptávku a případná vyšší cena musí být akceptovatelná trhem.

Našim cílem a zájmem všech lidí, kteří pracují v hospitalitě, a především v OREA, je poskytovat skvělý servis a dělat našim hostům radost. Jsme rádi, že zatím máme vysoký počet rezervací na zimní sezónu, naši klienti se k nám vracejí a opět k nám přijedou strávit vánoční dovolenou, jarní prázdniny s dětmi nebo víkendový odpočinek s využitím wellness služeb.  

Návratnost investice do lidí je okamžitě viditelná

V souvislosti s aktuálními problémy se přirozeně řada firem snaží najít cesty, jak uspořit na nejrůznějších nákladech. Pro nás jsou naše kolegyně a kolegové jednoznačně tím nejdůležitějším zdrojem, a proto jsme během posledních 12 měsíců dvakrát zvýšili našim zaměstnancům mzdy a dostali jsem se tak na medián českého pracovního trhu a našim cílem je posunout se ještě výše.

Navzdory situaci na trhu práce v loňském a letošním roce, a i přes všeobecný nedostatek lidí na českém trhu práce se nám během roku postupně podařilo doplnit stavy našich pracovníků a v září jsme mohli ohlásit naplněný stav. Vzhledem k přirozené fluktuaci a nutnosti doplnit stavy jsme tak během roku přijali téměř 300 nových kolegyň a kolegů. Na základě velkého množství pohovorů s našimi kandidáty vím, že pro uchazeče je a byla klíčová samotná značka a pověst zaměstnavatele, na čemž v OREA hodně pracujeme, abychom byli vnímáni jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů v oboru. Hodně jsme se také posunuli v procesu náboru a aktivně využíváme onlinové kampaně, cílené vyhledávání a oslovování prostřednictvím sociálních sítí.  Netradiční cesty hledáme také v offline HR marketingu a po mnoha letech jsme se vrátili třeba k rádiu.  

Programy pro zaměstnance

V létě letošního roku se nám po covidu podařilo opět rozjet naši OREA Academy s důrazem na rozvoj, a to jak služeb, produktů, ale hlavně lidí – našich profesionálů – tak abychom mohli díky jejich lepšímu servisu nabízet kvalitnější služby našim zákazníkům.

Během náročné letní sezóny jsme spolupracovali s týmovým koučem, který pomáhal našim týmům zvládnout náročnou letní sezónu s energií a stálým úsměvem na tváři.

V září jsme spustili celofiremní vzdělávací program, nazvaný OREA Work Out, který je zaměřen na všechny pracovní skupiny, od top managementu po řadové zaměstnance a je založen na kultuře zpětné vazby a trvalém zlepšování, zákaznické orientaci a vytváření tzv. wow momentů pro naše hosty.  Firemní kultura zpětné vazby je pro nás klíčová. Rozvojový program je postavený na interaktivitě, zážitcích na straně trénovaných a praktickém osvojování si různých situací třeba prostřednictvím hraní rolí.

Z hlediska zaměstnavatele je pro nás zásadní motivovanost našich kolegyň a kolegů, a proto ji pravidelně měříme, což nám přináší informace o tom, na co se soustředit v naší personální strategii a co vnímají naši zaměstnanci z hlediska motivace za nejdůležitější. V létě jsme začali implementovat platformu Luther One, která nám umožňuje pravidelně měřit motivovanost, klima v organizaci a také Net Promoter Score (Míra loayality zákazníků a zaměstnanců). Další funkcí této platformy je možnost interní komunikace, která je svojí formou podobná běžně užívaným sociálním sítím a zároveň má herní prvky, aby práce s ní byla i zábava, a ne pouze vyplňováním dotazníku. Platforma zprostředkovává také zpětnou vazbu nebo vzájemné ohodnocení. V pravidelných 14denních intervalech víme, jaké jsou aktuální potřeby našich zaměstnanců.

Našimi novinkami se také snažíme reagovat na aktuální situaci. V současné náročné době se snažíme naše kolegyně a kolegy podpořit novou aplikací Advanto, kterou jsme jim nabídli od října tohoto roku. Advanto umožňuje všem, kteří to potřebují, vzít si kdykoliv zálohu na mzdu a vyřešit tak nečekanou finanční potřebu – třeba rozbitou pračku nebo auto – bez toho, aniž by se museli někde zadlužovat. Její předností je jednoduchost, jedná se o podobný proces, jako je vyzvedávání peněz z bankomatu. Tento sociální benefit aktivně školí lidi ve finanční gramotnosti a omezuje tak rizika spojená se zbytečný zadlužováním, které mohou vyústit v dluhovou spirálu, osobní bankrot nebo upadnutím do dluhové pasti.

Komentář Petry Slabé, HR ředitelky OREA Hotels & Resorts

You may also like...