Chystaná regulace krátkodobých pronájmů může být pro Česko příležitostí, ukázal kulatý stůl

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a další experti včera diskutovali o návrhu nařízení Evropské komise o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování a souvisejícím českém návrhu novely zákona č.159/1999 Sb, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Nová legislativa má přinést jednotná pravidla v poskytování krátkodobého ubytování, jako například zavedení registračního systému a sdílení dat platforem s příslušnými úřady.

„Smyslem evropského nařízení o poskytování služeb krátkodobých pronájmů je nastavit společná pravidla, na základě kterých bude možné shromažďovat a sdílet data týkající se tohoto typu ubytování. Pro tento účel mají být vytvořeny jednotné databáze ve formě registračních systémů pro hostitele. Takový společný rámec zde dosud chybí, jednotlivé členské státy, či jejich samosprávy, přistupují k těmto službám různě, což vede často k nepřehledné regulační situaci. Zavedení společných pravidel sdílení dat o tomto způsobu podnikání by mělo vést k tomu, že orgány veřejné správy budou mít lepší přehled o poskytovaných službách. Očekáváme, že toto nařízení také posílí práva ubytovaných hostů. Ať už se to týká lepší informovanosti o nabízeném ubytování, tak také z hlediska větší právní jistoty pro případ, kdy něco nefunguje, jak má.“ – prohlásil europoslanec Ondřej Kovařík.

Diskuse o nařízení EU o krátkodobých pronájmech stále probíhají a očekává se, že na konci podzimu proběhnou tzv. trialogy mezi institucemi EU. I z toho důvodu bylo v rámci meziresortního připomínkového řízení doporučeno, aby český národní návrh reflektoval harmonogram a konečnou podobu nařízení EU. Návrh MMR zamíří pravděpodobně během září k projednání do vlády a poté bude předmětem diskuse v parlamentu.

Představený návrh ministerstva nicméně přinesl několik rozporuplných bodů, které se týkají kompetencí ministerstva či souladu návrhu s platnou evropskou legislativou, včetně tak klíčové legislativy jako zejména směrnice o službách na vnitřním trhu, směrnice o elektronickém obchodu a nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Legislativní experti také poukazují na neobvyklou situaci, kdy se ministerstvo odvolává na evropskou legislativu, která ale ještě neexistuje a v dalším projednávání se bude ještě měnit, takže zatím není možné ověřit, zdali návrh MMR odpovídá evropské legislativě nebo se bude muset během pár měsíců měnit. 

„Airbnb aktivně spolupracuje s městy, obcemi a organizacemi cestovního ruchu po celé Evropě na prosazování spravedlivých a přiměřených pravidel pro hostitele. Chystaná regulace by neměla přinášet administrativní a ekonomicky nepříznivou zátěž. Vítáme evropský návrh nařízení o službách poskytování krátkodobých pronájmů ubytování a podporujeme také iniciativu české vlády zavést digitální registrační systém. Především ale podporujeme to, aby novela zákona byla zvažována společně s regulačním rámcem, na kterém staví, a aby po schválení byla plně v souladu s nařízením EU, „ dodala Gosia Kacprzyk, manažerka veřejné politiky Airbnb pro země střední a východní Evropu.

Podle studie Oxford Economics z roku 2019 činila útrata hostů na den ubytovaných na platformě Airbnb v Praze podle odhadů téměř 3 000 Kč (115 USD). Jen v roce 2018 přispěli hosté Airbnb do českého hospodářství celkem více než 21 miliard CZK. Navrhované změny zákona by mohly mít ekonomické dopady na drobné podnikatele, např. na příjmy hostitelů v době vysoké inflace, a zároveň by zákon mohl ovlivnit příjezdový turismus do České republiky.

„Jedním z cílů Ministerstva pro místní rozvoj v rámci novelizace zákona č. 159/1999 Sb. je adaptovat připravované nařízení EU o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů, čímž by mělo dojít ke snížení administrativní zátěže pro ubytovatele a zároveň k možnosti efektivně sbírat data týkající se cestovního ruchu, vyhodnocovat je a na jejich základě následně připravovat další strategické kroky pro jeho řízení. K tomu by pak měl přispět i chystaný informační systém eTurista, jehož správcem bude MMR a který bude realizován ve spojení se zmiňovaným evropským nařízením.“ –  vysvětlila ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj Silvia Doušová.

Společná diskuse různých názorových stran během kulatého stolu se ukázala být jako velice užitečná a diskutující ocenili možnost probrat základní parametry a problematiku evropského a národního návrhu. Ačkoli národní návrh byl několikrát připomínkován a nepanuje na něm všeobecná shoda, například co se týče rozsahu regulace, diskutující byli zajedno v tom, že vznik registračního systému povede k větší přehlednosti a nastavení efektivního regulačního rámce.

You may also like...