Horoskop pro dnešní den

Ondřej Habr: astrologova neděle 20. října 2019 – Revize

Račí Luna se dneska rozhlíží po světě. Svým vlastním způsobem, vnitřním zrakem sleduje, co a jak. Hledá citlivé porozumění. Slabé v něm učí nacházet, nevidomé hledat, necitlivé vnímat. I kvůli velkému trigonu Luny, Neptunu v Rybách a Merkuru s Venuší ve Štíru je to tentokrát silné. Na pozadí našich dnešních činností je citová orientace a motivace city, rodinou a potřebou vnímání blízkosti. Nic nového na tomto poli nevymyslíme. A zaujati vlastními procesy asi ani na jiných polích. Zato si mnohé projdeme a přebereme a uděláme si v ideálních případech jasno.

Všimneme si toho, co aktuálně existuje a zažijeme naplnění nebo na nás dolehne nedostatek toho, co potřebujeme zažívat a co tedy momentálně není a tyto zážitky nás budou motivovat. Každopádně nečekejme expanzi a porušování stability, pravidel a statutu quo. Spíš očekávejme posilování vazeb a ujišťování o propojení, porozumění a pochopení.

Venuše a Merkur ve Štíru se dodneška tvrdě dožadovaly jistot, vysvětlení, nalezení řešení a dost hrotily situace. Možná to bylo dobře, byla vytvořena témata, byly položeny otázky, byla řečena poměrně přesná a analyticky přiléhavá slova, nadneseny důležité myšlenky. Někde se přitom šláplo vedle, ale dnešní velkorysost nad tím mávne rukou a s radostí zamete stopy.

Saturn v Kozorohu, který bude ve druhé polovině dne s Lunou v opozici, vnímejme raději jako katalyzátor událostí. Nebo mentora, svědomí, to lepší z nás, říkejme si tomu podle potřeby různě. Existují ambice přehodit výhybku ke stabilitě a posilujícím konzervativním řešením. I vlivem konfigurace Draka (mezi Lunou a severní uzlem v Raku, Venuší a Merkurem ve Štíru, Saturnem a jižním uzlem v Kozorohu a Neptunem v Rybách), která energie hezky rozloží, čekejme naplnění, harmonii na jedné straně a současně i výraznou výzvu k dosažení tohoto na straně druhé. Výzvu i příležitost, která se jen tak nebude opakovat, výzvu ke spojení, smíření a nalezení nových řešení v rodinném, citovém, partnerské, osobním, ale i duchovním směrování se dál. Tak jak si uspořádáme život?

 

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz

 

 

 

Ondřej Habr: astrologova sobota 19. října 2019 – Na houpačce

Ráno upozorňuji na trigon Luny v Blížencích se Sluncem ve Vahách. Nastávají příjemné a příznivé momenty pro setkávání, diskuse. Informace unikají na povrch a jsou zrovna tak otevřeně přijímány. Pokud chceme něco uvést do pohybu, udělejme to nyní. nebude se to bezohledně valit v podobě laviny a ani se nezasekne vprostřed cesty.

Odpoledne bude vrcholit sextil Pluto v Kozorohu – Merkur ve Štíru. Pluto Štíru (a tedy aktuálně i Merkuru) vládne. Může se toho dít hodně. Tou dobou bude už i Luna v Raku a tak se neubráníme silným citovým momentům. Budeme hledat řešení pro svá citová rozkolísání a pocity nepřijetí. V celé nahotě se projeví slabá místa našich plánů a projektů. Jako obvykle se přetrhne nejslabší článek. Budeme intuitivně vyhledávat podporu u těch, kteří jsou nám nejblíž.

Tak jako dopoledne bude skoro všechno pěkně šlapat a bude to hezky objektivní, odpoledne si budeme promítat do vnějšího světa svůj vesmír vnitřní. Zjistí se, někde možná s úlevou, že spolu nemusejí korespondovat. A bude se hledat lék. Nejsme všichni vybaveni a ani naladěni k sebeanalýzám sebe terapiím a tak nám nezbude než si aspoň vzpomenout na to, co je pro nás drahé, silné a zásadní. Merkur je v polosextilu s Jupiterem ve Střelci a tak situace nejsou beznadějné. Vlastně se i mění k lepšímu, zjistíme. Zvlášť v momentech, ve kterých se nebudeme litovat a topit v pocitech ublížení.

Na druhou stranu nic z výše uvedených osobních dramat se vlastně nemusí dít. Pokud nás zaujmou rodinná témata, společné výlety a setkání s těmi blízkými a nejbližšími. naopak v takových momentech můžeme jít hodně do hloubky a uvědomit si síly a procesy, jež nás spojují.

Každopádně dnes s velkou pravděpodobností zjistíme, co potřebuje naše citová stránky, co nás emočně naplňuje a jak fungují nebo nefungují citové vazby, pouta a propojení.

Ondřej Habr: astrologův pátek 18. října 2019 – Slova, systémy a myšlenky

Luna v Blížencích si dnes přisadí a bude po nás vyžadovat nejen aktivitu a pohotové reakce, ale také umění klást ty správné otázky a dávat vhodné odpovědi.

Najdeme ji ke konci dne už v opozici s Jupiterem ve Střelci a tudíž ve stádiu rozhodování. Budeme volit, kudy v životě dál a plánovat vhodnou strategii. Opozice je vždy výzva k dialogu a tak jistě bude druhá polovina dne vhodná k tomu, aby se probralo to, co se chystá a na co v minulých dnech nebylo moc času.

Kvadratura Luny s Neptunem a Lilit v Rybách nás dnes povede k tomu, abychom se snažili získat i dávat všemožná ujištění. Na straně druhé lehce podlehneme představám nebo iluzím. Pokud si představíme i propojení v opozici s Jupiterem, můžeme směle a hrdě prohlásit, že dnes je den, kdy si měníme nejenom plány, ale kdy také vznikají nové představy a ty překonané končí na propadlišti dějin.

Náročnější to bude na cestách, mnoho plánů bude potřebovat vyladit a složitější to bude se spoluprací, ukáže se, že ne vše bylo správně vykomunikováno.

Merkur ve Štíru nabíhá do sextilu s Plutem v Kozorohu a tak slova a myšlenky budou mít opravdu velkou váhu a zásadní důležitost. Nejen to, co bude řečeno, ale budeme sledovat okolnosti a jak byly myšlenky vyřčeny.

Dnešek nám výrazně pomůže zorientovat se v aktuálních podmínkách. A bude dobrý rovněž k tomu, abychom formulovali vlastní zásady a dali je najevo světu, sobě i těm lidem, kteří jsou kolem nás.

Ondřej Habr: astrologův čtvrtek 17. října 2019 – Klikatá cesta

Luna v Blížencích přijde s novými nápady. Ale také pohybem, konec je býčímu odpočinku.

Bude potřeba projít a probrat všechno, co se v minulých dnech stalo. Bude nutno přemýšlet i seznamovat se i ty druhé se záměry.

Nastupující opozice Luny s Jupiterem ve Střelci se přihlásí zvýšenou potřebou vysvětlovat a obhajovat. Blíženecká Luna ale není jen o pouhé komunikaci a dorozumívání (se), i když tato umění je dobré v řadě případů cvičit a pilovat, ale především o nasměrování dalších kroků. Minimálně na měsíc si tu dnes a zítra budeme určovat, kterým půjdeme směrem a jaké budeme podnikat kroky. Náhodná setkání na této trase samozřejmě budou nejen nenáhodná, ale především povzbuzující a inspirující. Zkrátka nás budou směrovat do míst a procesů, kde bychom měli být.

Merkur ve Štíru si užije trigon s Lilit v Rybách. Zdá se, že bez nějakých kliček osudu v podobě obav, strachů a nepříjemného tápání se neobejdeme. Možná právě tyto stavy nás ujistí, zvládneme-li je, v tom, kde je správná cesta a co správně vnímáme. Klidně se nám z cvičných důvodů, pokud to naše nitro jako kompenzaci dávných obav potřebuje, může ukazovat pravý opak reality. Na nás je umět rozpoznat, kde jsme my a kde je strach, který jsme si vytvořili abychom si uměli dát rozumové odpovědi na to, co je ve skutečnosti třeba jen cítit a vnímat. Třeba lásku.

Luna v Blížencích bude postupně víc a víc postupovat do kvadrátu s Neptunem s Lunou v Rybách, plný zásah nejen v podobě výš popsaných obav, ale i nedorozumění často až fatálních, můžeme čekat v pátek.

Zdá se tedy, že dnešek je tu k tomu, aby nás s naší silnou samopomocí dokázal provést úskalími života, která jsme si před nějakou dobou z jistých důvodů vytvořili. Zjišťujeme tak (opět) nejen to, kdo jsme ,ale též kde bychom měli být a co nebo koho k tomu potřebujeme.

Ondřej Habr: astrologova středa 16. října 2019 – Idyla, ale i dohady

Dominující tu bude příznivý trigon Merkur ve Štíru – Neptun v Rybách. Přinese témata citová, duchovní, jemná, niterná, ale také uvolňující a spolu s nimi připlují konečně i odpovědi na některé dříve položené otázky. Případně poznání. Analýza, nacítění se a vůbec jinové disciplíny nám půjdou. Horší to bude v situacích, v nichž si budeme chtít udělat v životě přehled.

Na první pohled dnešek vypadá jako idyla, na pohled druhý si všimneme Luny v Býku, která po první polovinu dne bude tvořit s Merkurem opozici. Pokud se dohaduje Luna s Merkurem, přetahují se cit a rozum, vnímání a řešení záležitostí. Procesy tedy nepoběží hladce a k některým výsledkům dojdeme pod tlakem výsledků nepříznivých událostí, nepříjemných prožitků. A obecně si budeme chtít věci ujasnit, což nebude jednoduché právě tam, kde to v současnosti není možné, protože děje jsou stále v pohybu. A tak řešení mohou být provizorní a výsledky nejasné a rozhodnutí nestabilní.

Informace z první poloviny dne se vyplatí brát jako orientační, data se ještě mohou změnit. Nejspíš se také vyplatí nic neřešit a ponořit se do klidné a myšlenkově nenáročné práce.

Tak jak byl minulý týden důležitý pro to, abychom se seznámili s novými situacemi, jež přinesl život, tak tento týden ne že bychom měli vypustit, věnovat se zahradničení a domácím pracem a o nic se nesnažit, to ne, dostáváme čas a prostor, abychom si sami řekli, jak to chceme. Abychom projevili vlastní vůli a tvořili po svém vlastní osud, rozvíjeli naznačené. Naznačují polosextily mezi Merkurem a Venuší ve Štíru na jedné straně, Sluncem ve Vahách na straně druhé. A mezi Venuší s Merkurem a Jupiterem ve Střelci. Pomalu se tu rozehrává nová hra a nová témata.