Horoskop pro dnešní den

Ondřej Habr: astrologova neděle 25. srpna 2019 – Tlak na uskutečnění

V mnohém podobná sobotě. Slunce v Panně dohlíží na to, aby se dělo to, co se díly má bez ohledu na naši letní lenost. Možná sami sebe překvapivém produktivitou. Koneckonců se blíží do kvinkunxu s Chironem v Beranu a tak si jistě vzpomínáme na to, co se dělo před měsícem když byl trigon Slunce – Chiron a vidíme, že je nutné vyvinout nějakou činnost. Slíbili jsme si totiž něco.

Venuše je stále v konjunkci s Marsem na začátku Panny. Nevidíme jiné možnosti než ty, pro které jsme se rozhodli před pár dny a tak nezbývá dělat to, čím de zabýváme a dát procesům nějakou formu v naději, že dál už to pak půjde lehčeji. Obě planety se dostávají pomalu do vlivu trigonu s Uranem v Býku a tak chtě nechtě stoupá napětí.

Luna v Blížencích naštěstí ty nejsilnější emoce odtlačuje a vyžaduje o pocitech mluvit a zašmodrchané věci řešit. Nicméně nebude už nabírat žádné významné aspekty od dopoledne a tak se nové skutečnosti neobjeví a spíš budeme nuceni řešit a zabývat se důsledky špatné komunikace. Naopak pokud bylo něco řečeno, nyní přijde i příznivá odezva.

 

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz

 

 

 

Ondřej Habr: astrologova sobota 24. srpna 2019 – Dvakrát měř

Venuše v konjunkci s Marsem v Panně v trigonu s Uranem v Býku přinášejí vnitřní potřebu rychle něco vysvětlit, vyřešit, objasnit a zařídit. Planety jsou v zemských znameních a tak je v řadě případů možné, že se zde bude saturovat (plnit, uspokojovat) potřeba emocionální. Tedy něčemu dostát, něco mít jisté, vyřídit a zařídit to, co nás trápí či to považujeme za potřebné.

Slunce bude v Panně v kvadrátu s Lunou v Blížencích (Mars s Venuší také) a tak je dost možné, že akce, které budeme chtít vyvíjet, nemusejí být promyšlené a koneckonců i přijatelné těmi okolo nás. Proto se doporučuje se dva krát zamyslet a předem informovat o vlastních úmyslech.

Čemu takové situace slouží? Vedou nás k větší odpovědnosti. Učí nás (po)rozumět těm okolo, zejména lidem, se kterými jsme spojeni některými druhy vztahů. Vidíme také lépe, že naše cíle se nemusejí shodovat s cíli těch, které hodláme obšťastnit našimi nápady. Měli bychom se umět soustředit na to, co je skutečně důležité, nesnažit se jen o činnost pro činnost. Měli bychom si uvědomit, že to, co dostáváme od okolního světa, není ani privilegium, ani nárokové a vše, každá laskavost, každé otevření se má svou velkou cenu. Pro nás, pro náš protějšek, pro vztah jako takový. A nejcennější a nejhodnotnější je to, co nás s jinými lidmi dává dohromady a spojuje.

Luna v Blížencích vystřídá během dne ještě několik aspektů, důležité je i to, že bude v opozici s Jupiterem ve Střelci a s Neptunem v Rybách bude v kvadrátu. Ukáží se nám tak bohatství a tajemství života. Ne všemu musíme rozumět, ale můžeme se na to zeptat. Všechno se dá vyřešit, pokud je zájem, chuť, vůle a otevřená srdce.

Ondřej Habr: astrologův pátek 23. srpna 2019 – Slunce vstupuje do Panny

Léto se přehupuje do poslední třetiny, vidíme to ostatně i na nebi. V Panně je již Mars, Venuše, dnes před jednou odpoledne se se Lvem rozžehná i Slunce. Co bude pro nás taková změna znamenat?

Slunce tranzitující v Panně přináší do života praktická a konkrétní zaměření. Přichází doba sklizně, dostává se nám toho, co jsme před týdny zaseli.

Přichází i omezení rozsahu toho, čím jsme se zabývali. Soustředění se na jednu cestu a možnost. Výběr nejvhodnější varianty. Ale také potřebu se chovat produktivně, sloužit vyšším cílům. V Raku jsme si budoucnost vysnili, se Sluncem ve Lvu ji vybojovali a nyní, když je Slunce v Panně, nezbývá než konat praktické kroky. Naděje jako taková nevisí někde na nebi, nesluní se na horizontu, zasněnost prázdnin střídá praktické úsilí na jejich konci. Nezapomeňme ale také na to, že Panna je koncentrována na vyšší cíle a udělá takřka vše pro to, aby jich dosáhla. Podobně na tom budeme i my, pokud bude Slunce procházet Pannou. A to se bude dít až do 23. 9.

Luna bude po většinu dne v Býku a tak bychom měli být lépe naladěni na novoty. Je vhodné se pustit do činností, jež jsme dlouho odkládali, do akcí, které pomohou zlepšit život, je i doba plnění slibů a splácení půjček. S Rakem a Lvem jsme byli od června na prázdninách, nyní se vracíme a uklízíme si svůj prostor.

V Blížencích bude Luna až po páté odpoledne. Naběhne do kvadratury se Sluncem v Panně. Nastane čas pro vyříkání si nesrovnalostí, události nás k tomu věru budou tlačit. Tak jako tak měli bychom si udělat pořádek v tom, co si myslíme, co hlásáme, říkáme a co tím sledujeme.

Venuše se drží spolu s Marsem na začátku Panny. Tyto dvě planety si snad vzaly za úkol dát do pořádku a harmonizovat probíhající procesy. Cíl vyjasnit, probrat, dát dosavadním neuspořádaným a chaotickým poměrům lidský rozměr i řád může být velmi silnou motivací. Do tohoto vzorce si dosaďme procesy, které aktuálně žijeme. Případně se podívejme na to, kterým domem našeho horoskopu se tato dvojice pohybuje. Budou spolu až do úterý a tak stojí za to se během té doby zaměřit na všechno, co nám aktuálně neladí.

Velké cíle jsou nyní nedostupné, přišel čas pro konkrétní práci. Takovou, při které je důležité na nic nezapomenout a také neudělat chybu, kterou bychom posléze těžko napravovali. Jako obvykle máme život ve svých rukou.

Ondřej Habr: astrologův čtvrtek 22. srpna 2019 – Čas ovoce

Organizace, systém, disciplína, ale i vyjasnění, konkretizace a přesvědčení. Odvaha plnit úkoly. Chuť a potřeba dostát závazkům, ale i stanovit pravidla na dále. Zásadní nutnost projevit svou oddanost a šlechetnost, je-li přítomna.

Nejistotu ohledně budoucnosti překoná odvaha, ta může být v některých projevech slepá. Chuť dát formu a vyšší smysl vlastnímu životu.

Toto a mnohé podobné další se může dít s klidem dnes. Mars do Panny přešel o víkendu a včera za ním i Venuše. Ode planety podporuje trigonem z Býka Luna. Šťávu a nadčasový význam přidává trigon od Uranu v Býku. Zatím slabou podporu ve stylu Konečně se něco řeší dávají Pluto se Saturnem v trigonu s Kozoroha. Zdá se tedy, že praktičnost nechybí. Tam, kde se nevědělo, nyní kraluje přesvědčení. Pokud jsme se o něco pokoušeli, nyní již víme. Rozběhli-li jsme se, nabrali jsme teď tempo. Nevíme, co se konkrétně bude dít, ale známe další kroky a můžeme konečně po měsících dostat situace pod kontrolu. Potřebou je znát své schopnosti, umět si dát meze a chovat se do jisté míry ve spolupracujícím modu.

Od neděle pro nás Mars v Panně představuje první kroky. Od včera Venuše v Panně chystá a připravuje a až se do Panny dostane za pár dní Slunce, bude vše jasné.

Každopádně je potřeba udělat to, co je třeba. Pojmenovat, vyjasnit, probrat další cestu a tím nabýt i potřebné jistoty. Jinak se bude hrát při zdi, malicherně a trochu nejistě.

Konečně lze v těchto dnech prakticky odpovědět na úkoly a zadání tohoto roku a na to, co nás tíží a trápí. Cesta bude ještě dlouhá, ale vidíme, že tu je. Jen se odvážit. A tak je dnešní den o  instrukcích, které vydáváme, ale i posloucháme. O pravdě pravdoucí bez zkreslení.

 

Ondřej Habr: astrologova středa 21. srpna 2019 – Venuše vstupuje do Panny a láska je praktická

Luna ve znamení Býka, tak jak je vždy prakticky zaměřená, nás může přivést do nesnází, neb se bude potřeba vyjádřit, vyslovit přání, formulovat platnou představu. A z důvodů sebehodnoty a sebeúcty nebude možné couvnout. Luna bude ke konci dne v konjunkci s Uranem v Býku a tak napětí poroste postupně. Lépe dřív než později udělat to, co bude udělat třeba, postupně začne nabírat kvadrát Luny a Merkuru ve Lvu. A tam už nebudou tak jednoduché kompromisy. Nepustí je (ne)zdravé sebevědomí.

Přitom trigon Luny s Marsem v Panně z rána po deváté nás bude vést a tlačit k rychlé a kvalitní realizaci úkolů. Později však vlivem okolností začne nabývat na důležitosti emoční složka. Další trigon Luny, tentokrát s Venuší v Panně po poledni přinese i uspokojení a doufejme i potvrzení o tom, co děláme dobře a v čem jsme na správné cestě. Dopoledne o tomto můžeme vážně zapochybovat.

A Venuše vstupuje po obědě do znamení Panny! Zažili jsme v předchozích týdnech sebe sama bojující, útočící, vášnivé, rozehrávající různé možnosti a plány k dosažení vlastní spokojenosti. Nyní Venuše v Panně může dorazit s kýženou koncentrací a praktičnost i v jednání i v lásce. Klíčové budou nadcházející dny, ve kterých se Venuše sejde s Marsem. Asi rozhodnou o našich plánech aspoň na čtvrtrok. Panenská Venuše je ale i ta, která se hledá, která chce zažít velké věci a žije pro vlastní cíle, staví je nad současný stav a je jim oddána. Chce někam a něčemu patřit. Tak každý po dosazení do vlastního horoskopu zjistíme, jaké je poselství právě pro nás.