Elektromobilitu začíná více využívat kvůli udržitelnosti jen třetina Pražanů

Lidé v Praze zatím nedůvěřují elektromobilitě. Nepovažují ji za dostatečně praktickou a udržitelnost pro ně není priorita. Podle průzkumu Urban Road Safety Index 2023 (URSI) společnosti Cyclomedia, která se věnuje digitalizaci veřejného prostoru, ji kvůli udržitelnosti začíná více využívat pouhá třetina obyvatel hlavního města. Problém vidí také ve vysoké cenovce elektro-aut a nedostatečné síti dobíjecích stanic.

Pražská doprava se potýká s mnoha nešvary, které shrnul průzkum URSI. Místní obyvatelé se obávají nebezpečných křižovatek, oddělení cest pro automobily, veřejnou dopravu či chodce i nekvalitních vozovek. Zatím nedůvěřují ani elektromobilitě jako jsou kromě elektro automobilů i elektrokoloběžky či e-kola. Podle více než 60 procent Pražanů může právě e-mobilita za více nehod na ulicích.

A podobně lidé z Prahy nahlížejí i na e-auta. Zatím vidí více problémů a negativ než pozitiv. Polovina obyvatel by chtěla vlastnit elektromobil, ale považuje jej za příliš drahý. A vidí také problém v síti dobíjecích stanic. Podle portálu Cistadoprava.cz jich je jen v české metropoli téměř 1200, ale dvě třetiny lidí z Prahy si myslí, že by jich mělo být více.

“Právě rozšiřování počtu dobíjecích bodů na místa, je jednou z věcí, která by mohla pomoci překonat bariéru mezi řidiči a elektroauty. Předpokladem pro efektivní umístění dobíjecí stanice jsou komplexní, přesné a precizní informace o umístění, stavu a potenciálu místa. Jinými slovy, digitální dvojče, které tvoří základ pro plánování infrastruktury,“ říká Dominika Doláková, Business Development manažerka společnosti Cyclomedia, která podobná digitální obrazová řešení dodává městům po celé Evropě.

V evropském srovnání Pražané nepovažují udržitelnost za příliš důležitý aspekt dopravy, kterou využívají. Více než polovina, 55 procent Jsou na tom podobně jako lidé z Antverp, Helsinek či Budapešti. Naopak pro především pro obyvatele měst z jižní části Evropy jako je Barcelona, Řím, či Milán hraje snaha o cestování, které pomáhá životnímu prostředí, důležitou roli.

V evropském srovnání vnímají nejkritičtěji osobní elektromobilitu občané cyklistické velmoci Amsterdam. Podle 4 obyvatel hlavního města Nizozemska z pěti, se právě kvůli elektrokolům a elektro skútrům zvýšila nehodovost. Paradoxem je, že další město známé užíváním kol skončilo na opačném konci žebříčku. Dánská Kodaň takto kritická není a podobný pocit má jen necelá polovina tamních obyvatel.

Navzdory vysoké míře pozornosti, kterou veřejnost společnost věnuje udržitelnosti, praxe a konkrétní kroky absentují. “Kromě další práci při zlepšování povědomí o udržitelné dopravě a její dostupnosti je nutné, aby stoupala role a konkrétní aktivity českých obcí. Tato problematika se netýká jen Prahy, která je na tom v rámci České republiky z hlediska dispozic pro elektromobilitu výborně. Je třeba strategicky a podporovat rozšiřování veřejné dobíjecí infrastruktury, sdílení automobilů a ale také zlepšovat a rozšiřovat bezpečné cyklistické a pěší stezky,“ dodává Doláková.

Průzkum URSI uskutečnila agentura Multiscope v 25 městech Evropy na reprezentativním vzorku 7 515 respondentů, z nichž celkem 307 bylo z Prahy.

You may also like...