Farmáři ocenění za rok 2020 v programu Pestrá krajina budou známi již tuto středu

Již tuto středu v dopoledních hodinách se odborná a laická veřejnost seznámí s farmáři oceněnými ve třetím ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina. Stane se tak v průběhu online konference, která začíná 3. února v 9.30 hodin prostřednictvím online přenosu z nové auly na České zemědělské univerzitě v Praze. Farmáři převezmou ceny od předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, akci bude moderovat bývalá ministryně zemědělství Milena Vicenová. 

Smyslem programu Pestrá krajina je poukázat na to, jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o konceptu svého hospodaření a přes nelehké byrokratické překážky či nedostatek času neváhají realizovat na svých farmách a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření prospěšných pro krajinu. Více info: http://www.asz.cz/cs/program-pestra-krajina/.

I v roce 2020 se sešla velmi zajímavá a pestrá sestava farem, které mají často diametrálně odlišné přístupy jak k zemědělství, tak k tomu, co přesně pro krajinu ve svém okolí dělají. Určitě je tedy nač se těšit! 

Kromě slavnostního vyhlášení a předání ocenění účastníkům Pestré krajiny 2020 jsou připraveny i tři odborné příspěvky. V rámci druhého bloku konference bude možné pokládat dotazy oceněným farmářům i přednášejícím.   

Celou akci je možné sledovat na webu a na Facebooku ASZ ČR prostřednictvím tohoto odkazu: (www.asz.cz, https://fb.me/e/22nDYNqRd).

You may also like...