Fincentrum & Swiss Life Select: Prestižní žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu

Třináctý ročník ocenění nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 – zná své vítěze. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech umístily: v kategorii Konzervativní fond to byl Conseq Invest Konzervativní, mezi Progresivními dluhopisovými fondy získal první místo fond Conseq korporátních dluhopisů, za nejlepší Smíšený fond byl vyhodnocen C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced a v kategorii Akciových fondů zvítězil Fidelity Funds – America. Letos byla soutěž mimořádně rozšířena o kategorii Komoditní fondy, kde získal ocenění Schroder ISF Global Energy. Výsledky ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 byly vyhlášeny na slavnostním večeru, který se uskutečnil 23. února v pražském Mánesu.

Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 je zhodnotit investiční fondy objektivní a zároveň – pro běžného českého investora – srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků.

„V loňském roce jsme zaznamenali příliv investic do fondů. Měly ohromnou dynamiku a potěšující byla i jejich struktura, která se posunula k delším investičním horizontům. O investice je zájem, protože cena peněz vinou inflace klesá a lidé hledají řešení, jak je ochránit. Fondy jsou totiž jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější formou zhodnocování prostředků menších investorů. Orientaci v investičních příležitostech jim chce usnadnit i naše každoroční soutěž Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022,“ řekl Petr Jarůněk, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

„Bouřlivá situace na kapitálovém trhu současně představovala i obtížný úkol pro správné nastavení metodiky soutěže Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022. Jako rozdílový ukazatel nelze stanovit pouze samotnou výkonnost. Ve zhodnocování investovaných prostředků se totiž výrazně rozevřely nůžky mezi jednotlivými sektory a takové jednostranné porovnání by zcela jednoznačně nahrávalo konkrétním, úzce zaměřeným fondům, které by pouze profitovaly z tržního trendu. Proto pro nás byla neméně důležitá i stabilita vývoje v průběhu roku a schopnost portfolio managementu překonávat zhodnocením fondu tržní benchmark,“ komentuje hodnocení soutěže Karel Šulc, místopředseda představenstva společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Analytický tým Fincentrum & Swiss Life Select se rozhodl rovněž vytvořit novou kategorii, která hodnotí fondy zaměřené pouze na komoditní trh. Tyto fondy měly totiž v portfoliích investorů důležité místo. Především růst cen komodit z oblasti energií a zemědělství předčil s velkým odstupem zbylá aktiva.

„Na investiční rok 2023 se díváme optimisticky a máme spíše pozitivní očekávání. I přes současnou nepříznivou makroekonomickou situaci, vysokou inflaci a vysoké úrokové sazby největších centrálních bank včetně ČNB vidíme potenciál růstu jak u akciových titulů, tak u dluhopisů. Ceny obou typů aktiv v minulém roce klesly na investičně zajímavou úroveň a už nejsou zdaleka tak drahé, jako tomu bylo v minulosti,“ komentuje očekávání na tento rok Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Fincentrum & Swiss Life Select, a doplňuje: Velkou nestabilitu vnesla na trh válka na Ukrajině a energetická krize. Oba tyto faktory – ovlivňující nejen kapitálový trh – tu s námi budou i nadále. A o to více je nutné dobře vybírat tituly, do kterých budeme investovat. Pokud investor využije příležitosti, kterou současná situace nabízí, může pro něj být rok 2023 úspěšný. Nebude to ovšem úplně jednoduché a je třeba být obezřetný. Právě proto představují podílové fondy vhodnou cestu, jak toho dosáhnout.“

Vítězné fondy Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022: 

Pořadí

Název fondu

Správce

Kategorie: Konzervativní fond

1.

Conseq Invest Konzervativní 

Conseq Investment Management

2.

NN (L) International Czech Short Term Bond

NN Investment Partners

3.

BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond

BNP Paribas Asset Management

Kategorie: Progresivní dluhopisový fond

1.

Conseq korporátních dluhopisů

Conseq Investment Management

2.

J&T Money

J&T investiční společnost

3.

Allianz US Short Duration High Income Bond

Allianz Global Investors

Kategorie: Smíšený fond

1.

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

C-Quadrat ARTS

2.

Active Invest Vyvážený

Conseq Investment Management

3.

Franklin Global Multi-Asset Income

Franklin Templeton Investments

Kategorie: Akciový fond

1.

Fidelity Funds – America

Fidelity International

2.

BNP Paribas Sustainable US Value Multi-Factor Equity

BNP Paribas Asset Management

3.

NN (L) US High Dividend

NN Investment Partners

Kategorie: Komoditní fond

1.

Schroder ISF Global Energy

Schroder IM

2.

Fond ropy a energetiky

Generali Investments CEE

3.

BGF Natural Resources Growth & Income

BlackRock Inc

Zdroj: Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022

Komentář k výsledkům:

„Fondy v minulém roce čelily veliké výzvě. Dynamický vývoj v důsledku geopolitického dění a obratu v měnové politice centrálních bank rozvířil globální finanční trhy napříč všemi druhy aktiv. Akciové trhy se ocitly pod tlakem vinou rostoucích nákladů firem, které byly zaviněné inflací a vyššími úrokovými sazbami. V porovnání s akciemi tak fondy mohly v nejisté době prokázat svůj nadhled a flexibilitu. Portfolio manažeři prokázali svou schopnost přizpůsobit investiční strategie vnějším okolnostem,“ komentuje výsledky ocenění Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, a upřesňuje: „V uplynulém roce jsme byli svědky velkých rozdílů mezi výherci a poraženými. Umění vybrat vhodný fond výrazně odlišovalo jednotlivé investory v konečné výkonnosti. Kvalitní, aktivně řízené fondy také dokázaly porážet pasivní investiční instrumenty plošně sledující trh.“ 

Konzervativní fondy

U konzervativně laděných fondů se po delší době začaly do popředí dostávat peněžní nástroje, ale i české státní dluhopisy. Svůj vývoj stabilizovaly především v druhé polovině loňského roku a pomalu začaly růst. Optimální výkonnost jim pak dodala kombinace dluhopisů s kratší splatností spolu s operacemi na peněžním trhu.

Progresivní dluhopisové fondy

Vývoj progresivních dluhopisových fondů velmi záležel na jednotlivých titulech v jejich portfoliu. Zásadní roli sehrály dluhopisy s menší citlivostí na růst úrokových sazeb a kratší durací, případně přímo dluhopisy s proměnlivým úročením. I u těchto fondů, které cílí na rizikovější dluhopisy s vyšším výnosem, jsme mohli vidět vetší část portfolií investovaných do bezpečnějších cenných papírů peněžního trhu.

Smíšené fondy

Zajímavý souboj se odehrál v kategorii smíšených fondů. Správné nastavení poměru akcií a dluhopisů v průběhu roku bylo zcela zásadní. Rok 2022 se zapíše do dějin kapitálového trhu tím, že teprve potřetí v historii současně klesaly ceny amerických akcií i bezpečných dluhopisů. Nicméně vhodný výběr investic mohl výrazně napomoci fondu v stabilitě a bránit se tak propadům na trhu.

Akciové fondy

V kategorii akciových fondů se prosadila portfolia, která dávala větší prostor akciovým společnostem se silným cash flow, menším dluhovým zatížením a schopností přenášet inflační nákladovost do konečných cen své produkce. Sektorově se dařilo například zdravotnictví, financím, energetice či necyklické spotřebě. Naopak katastrofální rok zažily akcie technologických firem, které dominovaly trhu v posledních letech. Výběr správných společností byl pro výkonnost fondů zásadní.

Komoditní fondy

Komoditní fondy jsou novou kategorií v ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022, která hodnotí fondy zaměřené pouze na komoditní trh. Už ke konci roku 2021 jsme mohli vidět nástup energetických společností a společností zaměřujících se na těžké i lehké kovy. Dařilo se i zemědělství. Vše gradovalo loni po ruské invazi na Ukrajinu. Tato skutečnost způsobila, že komodity v roce 2022 předčily všechna ostatní aktiva. Nicméně i tak lze sledovat velké rozdíly mezi jednotlivými fondy.

You may also like...