Firmy z golfového prostředí pomáhají tornádem poničené Moravské Nové Vsi

Jihomoravské obce se krok za krokem začínají vzpamatovávat z červnového úderu tornáda a postupně dochází k obnově zasažených míst. Prostřednictvím společného projektu Asociace golfových hřišť z.s. a společnosti TeeTime SE se rozběhla obnova dětského hřiště mateřské školy v Moravské Nové Vsi. Přispět mohli i jednotliví golfisté. Významnou měrou se do projektu zapojily společnosti ITTEC, s.r.o. a ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. Díky jejich podpoře a solidaritě získává školka novou zahradu, kde budou děti opět moci trávit čas na čerstvém vzduchu.

„Aktivně spolupracujeme s vedením mateřské školky v Moravské Nové Vsi a těší nás, když vidíme hmatatelné výsledky našeho úsilí. Chtěli bychom proto poděkovat všem golfistům, kteří na obnovu hřiště pro děti přispěli finanční částkou, a v neposlední řadě také společnostem, jež se do pomoci zapojily,“ uvádí Vratislav Janda, organizátor účinné pomoci, který od počátku projekt inicioval,  zasadil se o jeho realizaci a stále se na projektu podílí.

Moravská Nová Ves patřila k nejzasaženějším obcím, kterými se 24. června prohnalo ničivé tornádo. Přírodní katastrofě se nevyhnula ani místní mateřská škola, jejíž zahradu živel zpustošil během několika minut. Z místa, kde si děti hrály a sportovaly, zbyl jen zdevastovaný prostor zasypaný sklem a šrotem. „Když jsem viděla, jak to všude kolem vypadá, vůbec jsem netušila, jak si sami s touto katastrofou poradíme a jak to bude s dětmi od 1. září,“ říká Vladislava Časná, ředitelka MŠ. I díky jejímu aktivnímu úsilí se obnova posouvá ohromnou rychlostí.

Školka bude mít kvalitní trávník jako z golfového hřiště

Do projektu vstoupila výraznou měrou pomoci společnost ITTEC, s.r.o. Školce poskytla materiál pro zbudování závlahy hřiště, která usnadní i budoucí údržbu nově vysazeného trávníku. Zajistila jak zpracování projektu závlah, tak i dodání veškerého materiálu Rain Bird pro instalaci automatického zavlažovacího systému. „Oslovili jsme naše partnery a zákazníky, kteří by mohli být v tomto projektu nápomocní. Náš dlouholetý zákazník Jakub Vája žije v Moravské Nové Vsi a inicioval pomoc přímo z místa postižené oblasti. Do celé akce je zapojeno mnoho společností, které na celém projektu pomoci participují, a kterým patří velký dík,“ říká Jan Pištěk, spolumajitel společnosti ITTEC, s.r.o.

Travní osivo pro nově budovaný trávník dodala společnost ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o„Věříme, že nový trávník udělá dětem radost a kvalitní porost dá zelenou všem jejich dobrodružstvím,“ dodává Michaela Křepinská, obchodní zástupce pro golfová hřiště ze společnosti ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., která se rozhodla osobně dojet osít nový trávník. 

„Poděkování patří rovněž dodavateli zeminy TLAK SMOLÍK s.r.o., firmám RAIN FOX s.r.o. a STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o., které instalovaly závlahový systém společně s místním podnikatelem Jakubem Vájou, jehož firma se také zabývá instalacemi automatických zavlažovacích systémů. Pan Vája zajistil jak komunikaci s dodavateli, tak i zaměření a koordinaci prací přímo na místě,“ doplňuje Vratislav Janda.

K realizaci projektu pomáhají i jednotliví golfisté, kteří mohou přispět částkou 100 Kč při objednání fee přes aplikaci a portál TeeTime. Díky spojení sil všech zúčastněných se budou moci děti po prázdninách vrátit zpět do areálu mateřské školy v této těžce zkoušené obci.

You may also like...