Fond PORTIVA WATT & YIELD naplňuje celoroční cíl. Obnovitelné zdroje za první čtvrtletí přinesly zhodnocení 1,56 %

Investiční fond WATT & YIELD dosáhl v prvním čtvrtletí 2022 zhodnocení 1,56 %. Úspěšně tak nakročil k dosažení celoročního výnosového cíle 6 %. První tři měsíce přitom obvykle patří z hlediska výroby energie v obnovitelných zdrojích ke slabším částem roku. „Období mezi letošním lednem a březnem bylo z hlediska větru v České republice nadprůměrné, což se příznivě odrazilo na výrobě našich větrných elektráren. Když k tomu přidáme standardní výkon fotovoltaických zdrojů v portfoliu fondu, mohou být investoři se vstupem do roku 2022 určitě spokojeni,” říká manažer fondu WATT & YIELD ze skupiny PORTIVA Jakub Lukša.

Fond, jenž jako jediný na trhu nabízí kvalifikovaným investorům možnost zhodnocovat peníze prostřednictvím investic do výhradně českých obnovitelných zdrojů, tak v prvním čtvrtletí navázal na úspěšný rok 2021. V něm dosáhl výkonnosti 6,13 %. Od založení WATT & YIELD na podzim roku 2019 činí celkový výnos již 15,56 %. „Jednou z hlavních výhod fondu je jeho odolnost vůči vývoji hospodářského cyklu a stabilita v čase. Fotovoltaické i větrné elektrárny v našem portfoliu dodávají energii za předem sjednané předvídatelné ceny bez ohledu na to, zda ekonomika zrovna roste, nebo klesá,” uvádí Lukša.

Kromě atraktivního výnosu přineslo první čtvrtletí 2022 také rozšíření portfolia fondu WATT & YIELD. Akvizice většinového podílu ve fotovoltaické elektrárně Kamenice nad Lipou za řádově několik desítek milionů korun představuje již šestý obnovitelný zdroj v majetku fondu. Nyní tak zhodnocování prostředků investorů ve fondu WATT & YIELD zajišťují celkem tři větrné a tři fotovoltaické elektrárny na různých místech České republiky. Čistá hodnota aktiv fondu činí téměř 400 milionů korun.

Již na třetí čtvrtletí 2022 přitom fond připravuje akvizici dalšího fotovoltaického zdroje, tentokrát v jihočeské obci Roudné. Celkový instalovaný výkon elektrárny činí 2,7 MWp.

Další novinkou fondu je přechod ze čtvrtletního oceňování na měsíční frekvenci. Investoři tak mohou od dubna vstupovat do fondu a nabývat investiční akcie každý měsíc, čímž se značně zkracuje doba realizace jejich pokynu. Současně lze na měsíční bázi sledovat vývoj hodnoty investiční akcie.

Více informací o fondu WATT & YIELD získáte na fondy.portiva.cz.

You may also like...