Jak rozeznat kvalitního psychoterapeuta od šarlatána

V České republice se konstantně zvyšuje počet lidí, kteří se potýkají s duševními problémy, stejně jako těch, kteří se rozhodnou vyhledat psychoterapeutickou pomoc. Při výběru vhodného odborníka však stále častěji naráží na tzv. psychošmejdy, kteří pro poskytování psychologické péče nemají dostatečné vzdělání a ve výsledku tak mohou svým klientům spíše uškodit. „V Hedepy proto spolupracujeme pouze s terapeuty adekvátního vzdělání a certifikace, u nichž mají klienti jistotu kvalitní a odborné péče. Každý z nich navíc prochází určitým zkušebním obdobím, během kterého kvalifikaci terapeutů ověřujeme,” vysvětluje Lukáš Krčil z online psychoterapeutické platformy Hedepy. Na co je tedy potřeba dát si při výběru kvalitního terapeuta pozor a kde jej vlastně hledat?

V Česku existuje několik profesních organizací, primárně jde o Českou asociaci pro psychoterapii a Českou psychoterapeutickou společnost, které sdružují odborníky v oboru a zároveň stanovují obecná kritéria, která by měli terapeuti splňovat. Standardy každé z nich se mírně různí, minimálně jde však o magisterské vzdělání v oboru, absolvování pětiletého psychoterapeutického výcviku či stanovený počet hodin supervize neboli dohledu jiných odborníků.

Vedle nich však v Česku působí i stovky terapeutů, kteří žádné z daných podmínek nesplňují, a své služby tak poskytují pouze po vlastní ose, tedy v rámci soukromé živnosti. Tu si totiž mohou založit bez jakéhokoliv vzdělání, vyslovený zákaz v českém zákonu neexistuje. Často se tak za odborníky považují lidé, kteří mají psychologii jako koníček, načetli si několik odborných publikací, sami nějaký čas docházeli na terapii nebo v lepším případě absolvovali alespoň nějaký víkendový či semestrální kurz.

Členství v profesních organizacích je jedním ze způsobů, který člověku zaručuje, že vybraný terapeut disponuje určitými standardy kvality. Každý člen musí mít za sebou odpovídající vzdělání i výcvik a zároveň se zavazuje k dodržování Etického kodexu. Problém však je, že vizitku s označením terapeut si dnes může vyrobit praktický každý bez ohledu na to, zda je členem těchto asociací nebo zda disponuje odpovídajícím psychoterapeutickým výcvikem. Zákon tím přitom vlastně nijak neporušuje,“ přibližuje Krčil.

S výběrem mohou pomoci online platformy  

Lukáš Krčil

Při výběru vhodného terapeuta je tak potřeba nahlížet v první řadě na jeho vzdělání a předchozí zkušenosti. Neznamená to přitom, že kvalitním terapeutem je pouze ten, kdo je dlouhodobě členem některé z profesních organizací – rozhodující by měl být kromě adekvátního vzdělání především dostatek praxe, tedy práce s klienty, i to, že na sobě odborník kontinuálně pracuje a profesně se rozvíjí. S usnadněním výběru dnes pomáhají i různé online platformy zaměřené na duševní zdraví, jako je například Hedepy, které sdružuje pouze ověřené terapeuty splňující dané standardy kvality.

Pro člověka bývá na cestě za jeho duševním zdravím často nejtěžší udělat první krok – najít vhodného terapeuta. Mnohdy si neví rady, kde s hledáním vůbec začít, na co se při výběru soustředit a jak poznat, že se svěřuje do rukou někomu, kdo opravdu ví, co dělá a kdo mu dokáže reálně pomoci. Na naší platformě proto lidé najdou pouze ověřené terapeuty, u kterých mají jistotu, že si prošli odborným vzděláním i určitým množstvím praxe, a nemusí si tak informace dohledávat po vlastní ose,“ přibližuje Krčil.

Lidé s terapeuty nejčastěji řeší problémy ve vztazích i dlouhodobý stres

Kromě adekvátního vzdělání byste měli svou pozornost zaměřit i na specializaci vámi vybraného terapeuta, která by měla být snadno dohledatelná přímo na jeho webu či stránkách organizace, ve které působí. Ačkoliv spousta odborníků disponuje zkušenostmi a vzděláním z více oblastí psychologie, vždy je pro začátek vhodnější navštívit takového, pro kterého je vaše téma hlavní specializací. Psychologie je věda využívající široké množství přístupů a terapeutických nástrojů, z nichž jiné budou použity při řešení vztahových problémů a jiné při cestě k celkovému duševnímu seberozvoji.

„Z našich dat vyplývá, že lidé s psychoterapeuty nejčastěji řeší problémy ve vztazích, v rodině, práci, ale i úzkostné stavy či dlouhodobý stres. Na Hedepy proto mají možnost filtrovat terapeuty také podle specializace, tedy témat, kterým se daný odborník věnuje nejintenzivněji, či podle typu dokončeného výcviku. Lze tak zároveň předejit i určité rozhodovací paralýze, se kterou se lidé u výběru z příliš mnoha možností občas potýkají,“ říká Krčil.

Dát přednost referencím nebo vlastnímu úsudku? 

S výběrem terapeuta mohou napomoci také reference a hodnocení ostatních klientů. Je však potřeba mít na vědomí, že každý z nás je individuální a vyhovují mu jiné techniky a přístup, proto bychom měli brát spokojenost ostatních klientů s určitou rezervou a v první řadě vybírat dle vlastního úsudku. Nikdy bychom se však neměli spokojit s někým, s kým se na sezení necítíme komfortně a kdo v nás nevzbuzuje důvěru a chuť i ochotu otevřeně komunikovat. V takovém případě je lepší dát šanci ještě někomu dalšímu – vzájemná chemie mezi klientem a terapeutem totiž hraje v účinnosti psychoterapie zásadní roli.

Důvěra mezi klientem a terapeutem jsou alfou a omegou účinné terapie. Mnohdy je však těžké vybrat toho správného terapeuta pouze podle jedné fotky na internetu a recenzí ostatních klientů. Na Hedepy mají proto lidé možnost seznámit se s každým terapeutem předem prostřednictvím video medailonku, lépe tak navnímat jeho osobnost a na sezení se připojit již s konkrétní představou, s kým následující hodinu stráví. K dispozici mají při výběru také párovací test, kterým jim doporučí terapeuta na míru jejich aktuálním potřebám,“ vysvětluje Krčil.

Vzdělání, specializace, hodnocení… a především osobní zkušenost

Ačkoliv je péče o duševní zdraví tématem, které se v české společnosti postupně destigmatizuje, řada lidí stále neví, na koho se v tomto směru obrátit a na co si dát pozor. Výběr vhodného terapeuta však nemusí být tak náročnou disciplínou, jak se může na první pohled zdát. V první řadě je potřeba zaměřit své hledání na terapeuty, kteří disponují adekvátním vzděláním a zároveň za sebou mají určitou dobu praxe. Následně je dobré upřednostnit ty odborníky, kteří se specializují na mnou řešená témata, a v neposlední řadě si projít i reference předešlých klientů. Rozhodovat bychom se však měli ve finále vždy především na základě vlastního úsudku – ten je totiž v rámci výběru tím nejcennějším nástrojem, který máme k dispozici.

You may also like...