Kniha Jana Saudka – Hvězdy

Jan Saudek, světově proslulý český umělecký fotograf, pokřtil v knihkupectví Luxor, spolu s Pavlínou Saudkovou, vydavateli z Prakul Production, s.r.o. Zdeňkem Ertlem a Romanem Vaňkem, Ollie Roučkovou a Ivanou Roháčkovou z ASC DUKLA, Hvězdy – knihu fotografií sportovních legend a hvězd armádního vrcholového sportu, které fotografoval v průběhu posledních deseti let do armádních nástěnných kalendářů.  Na 191 fotografiích, které vznikly v letech 2008 až 2018 pro duklácké kalendáře, je zachyceno 134 sportovců, kteří nosili či nosí dres Dukly.

Knižně nepublikované fotografie zachycují jak současné aktivní sportovce, tak i naše sportovní legendy. Text knihy je v češtině a angličtině.

K představení knihy se nejlépe hodí slova samotného Jana Saudka: „Dívám se na ty obrázky a jsem pohnut, dojat a kdesi cosi a až teď to vidím: vždyť já, sákryš, fotografoval ty nejhezčí dcery a syny mé vlasti! Těch deset let, co jsem tohle fotografoval, jsem byl člověk, který stojí na zemi a dívá se na noční oblohu plnou zářících hvězd. To oni jsou ty hvězdy – já sám jsem se tak vysoko nikdy nedostal. Ale směl jsem se na ně dívat. Neměl bych nikoho vyzdvihovat, to se nedělá, vím. Vzdor tomu to udělám: jeden obrázek, společný portrét tří olympijských vítězů, tří oštěpařů, mi vhání slzy do očí – a jsem na něj obzvláště pyšný – v něm se mi snad podařilo oslavit svou zemi. A vlastně zachytit naše dějiny v obrovském časovém úseku – a ještě k tomu je to klasický rodinný portrét, jak má být. Tři generace. Ale jak vznikl ten obrázek, snad blízký každému vlastenci? To je prosté: byl jsem u toho – a byl jsem tam v pravý čas.“

Křest se konal 12. března v Paláci knih LUXOR. Knihu vydalo nakladatelství PRAKUL PRODUCTION. Kmotrem se stal Roman Vaněk. 

Foto: Petr Brodecký

You may also like...