Ledárny Open Air odstartovaly! Organizátorům se podařilo omezit šíření zvuku

Čtvrtečním vyprodaným koncertem Divokýho Billa odstartovala v Praze letošní koncertní série Ledárny Open Air, která od června do září uvede v areálu Branických ledáren na tři desítky vystoupení předních českých, slovenských i zahraničních umělců. Zahájení se zúčastnila i radní Hana Kordová Marvanová a zastupitel Ondřej Prokop, za jejichž přítomnosti proběhla měření dokazující účinnost opatření, která organizátoři připravili, aby omezili šíření zvuku do obydlených oblastí v okolí. 

„Naše dlouho připravovaná akustická opatření se mohla ve čtvrtek konečně uvést do praxe. Potvrdilo se, že zvuk z koncertního areálu se díky nim šíří do okolí daleko méně, než tomu bylo v minulém roce. S tím souhlasili i obyvatelé, u nichž probíhalo autorizované měření a které jsme společně s radní Kordovou Marvanovou navštívili za účasti štábu České televize,“ uvádí za pořadatele Tomáš Staněk.

Pořadatelé zajistili měření hladin akustického tlaku ve čtvrtek 2. června ve dvou lokalitách – ulice Barrandovská a ulice Zbraslavská, kde bydlí občané, kteří si v minulém roce stěžovali na nadměrnou akustickou zátěž. Měření proběhlo pod dohledem autorizované společnosti AT Group a. s. v době konání hudební produkce a v době před a po hudební produkci. Jak můžete vidět v grafu (obr 1) níže, během koncertu nedošlo v měřených lokalitách k navýšení akustického tlaku. Naměřené hodnoty během koncertu se nelišily od hodnot naměřených před a po hudební produkci.

Zastupitelé Magistrátu hl. města Prahy budou 16. června projednávat vyhlášku, která by v případě schválení výrazně omezila hudební produkci v Ledárnách. Vyhláška kromě četnosti koncertů a vymezení doby jejich trvání podmiňuje konání akce také splněním limitu hlasitosti 50 dB v chráněném prostoru okolních obytných budov po dobu konání akce. „Mým odborným názorem je, že 50dB limit je nešťastně zvolený, dokonce bych řekl nesmyslný, protože samotný hluk z dopravy v dotčených lokalitách má výrazně vyšší hlukové hladiny. Někde to je 55 dB až 60 dB, někde ale i přes 70 dB. Jen pro představu, 50 dB je hladina běžného hovoru nebo tišší kanceláře. V praxi by to tedy znamenalo, že by takový limit neplnil svůj účel, neboť by při měření nebylo možné hudební produkci od hluku města odlišit. Pro účely regulace expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru vydalo v roce 2016 odborné doporučení Ministerstvo zdravotnictví a nevidím důvod proč jej neaplikovat,“ poznamenal k navrhovanému limitu Ing. Martin Vondrášek, specialista na akustiku ze společnosti AVT Group.

Oproti minulému roku se v Ledárnách uskuteční zhruba polovina koncertů, jenž budou končit mezi 21:30 a 21:45, aby úderem desáté večerní byly ukončeny všechny zvukové procesy, jak požaduje zákon. „Věříme, že námi přijatá akustická opatření povedou ke zklidnění poněkud rozjitřené situace, která okolo koncertů v Ledárnách nyní panuje. Věříme také, že se pražští zastupitelé při projednávání vyhlášky budou rozhodovat na základě faktů a aktuálních výsledků autorizovaného měření,“ doplňuje Staněk.

Tento týden jsou na programu Ledárny Open Air vyprodaní Mig 21, Sto zvířat a Barbora Poláková s kapelou. Do konce června se představí ještě Wohnout, Anna K., Ty Nikdy Label, Monkey Business, vypsaná fiXa, Jelen, Lucie (jejíž koncert už je také vyprodán) a Stromboli. Druhá část koncertní série vypukne 2. srpna koncertem novozélandských Fat Freddy’s Drop, které budou následovat J.A.R., David Koller, Pražský výběr, PSH, Čechomor a další.

Více na www.ledarnyopenair.cz

You may also like...