Letos bylo díky pomoci společnosti BILLA ochráněno na 21 000 skokanů, blatnic či ropuch

Iniciativa Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity se dlouhodobě zaměřuje na záchranu obojživelníků na pozemních komunikacích při jejich migraci. V první letošní vlně ochránci zaváděli ochranná opatření na rizikových úsecích, díky nimž se podařilo zachránit přes 21 000 obojživelníků.

Některé z našich druhů obojživelníků, např. ropuchy, blatnice, čolci nebo skokani hnědí, se po většinu roku pohybují na souši, často i daleko od vody. Vodu však potřebují ke svému rozmnožování, neboť se v ní vyvíjejí jejich vajíčka a larvy. Jedinci některých druhů jsou po celý život vázáni na stejné místo rozmnožování. Tahové cesty, po kterých na tato místa a z nich každoročně putují, proto zůstávají do značné míry po generace stejné. V případě, že je silnice vystavěna tak, že tuto tahovou cestu protne, obojživelníci svůj cíl nemění a při překonávání vzniklé bariéry se stávají obětí automobilů.

Program Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody se soustředí právě na zabezpečení rizikových úseků pozemních komunikací, kde dochází k nejčastějšímu usmrcení obojživelníků.

„Obojživelníci jsou jedním z nejvíce opomíjených druhů, na které se při ochraně přírody pamatuje. Přitom jsou pro zachování biodiverzity v české krajině naprosto nepostradatelní. My v BILLE se už řadu let podnikáme nejrůznější kroky k tomu, abychom přispěli k ochraně okolního prostředí. Proto projekt Českého svazu ochránců přírody s velikou radostí podporujeme,“ vysvětluje Dana Bratánková, manažerka korporátní komunikace a tisková mluvčí BILLA ČR.


Český svaz ochránců přírody každoročně zajišťuje úseky, kde je situace nejkritičtější. Právě díky ČSOP a jeho dobrovolníkům se podařilo zabezpečit celkem 19 lokalit po celém Česku a vystavět celkem 7 816 metrů zábran, které zamezily obojživelníkům vstup do vozovky. Až 21 010 živočichů různých druhů poté pomohli přenést přes silnici, aby je uchránili před možným nebezpečím.

Nejvytíženěji pracovali dobrovolníci hlavně ve Středočeském kraji, na Vysočině, v severních Čechách, na Turnovsku a Liberecku.

Projekt Ochrana biodiverzity nekončí. Do záchrany obojživelníků se plánuje řetězec BILLA zapojit také příští rok.

You may also like...