MAKRO ČR obhájilo certifikaci bezpečnosti potravin dle norem IFS

Společnost MAKRO Cash & Carry ČR i v letošním roce úspěšně prošla auditem dodržování kvality a bezpečnosti potravin na prodejnách i v rámci logistického a výrobního řetězce a opět tak získala certifikaci dle mezinárodní potravinářské normy IFS ve všech kontrolovaných oblastech.

Potravinářská norma IFS představuje mezinárodní standard pro kontrolu prodejců a velkoobchodníků a její součástí je prověření procesů bezpečnosti a kvality. Společnost MAKRO ČR dlouhodobě dosahuje skvělých výsledků při certifikaci pro velkoobchody dle normy IFS Cash&Carry. Úspěšná je rovněž při recertifikačním auditu dle norem IFS Logistics, který se zaměřuje na distribuční centrum. V neposlední řadě se také podařilo obhájit certifikát IFS Food pro masný výrobní provoz v Kozomíně, který MAKRO ČR poprvé získalo v loňském roce.

Dlouhodobě se zaměřujeme na to, aby u nás naši zákazníci vždy nalezli kvalitní a nezávadné produkty, kterým mohou důvěřovat. Průběžně vyhodnocujeme procesy práce s potravinami a hygienické standardy a vylepšujeme postupy tak, abychom byli vždy o krok napřed. Těší nás, že se nám od roku 2010, kdy MAKRO začalo provádět certifikační audity v oblasti Cash&Carry, daří certifikaci nejen obhajovat, ale také rozšiřovat na další oblasti, jako je distribuce a zpracování potravin,“ komentuje Romana Nýdrle, manažerka komunikace MAKRO.

Certifikaci dle normy IFS Cash&Carry zatím obdržely prodejny v Praze-Stodůlkách, v Plzni a v Karlových Varech, které mají audit tímto úspěšně za sebou. Audity ostatní prodejen MAKRO v České republice jsou naplánovány v průběhu celého letošního roku.

Společnost se bude v tomto roce připravovat na novou verzi normy IFS Food 7, která nahradí dosavadní standard IFS Food 6.1. Posouzení podle normy IFS Food verze 7 lze provádět od 1. března 2021, implementace bude pro všechny certifikované společnosti povinná od 1. července 2021. Aktualizovaná norma IFS Food zvýší nároky na kontroly přímo v místě výroby, každé třetí IFS certifikační posouzení bude neohlášené. Do požadavků byla dále začleněna Kultura bezpečnosti potravin nebo každé třetí IFS certifikační posouzení bude neohlášené.

O certifikaci IFS

MAKRO ČR se s cílem zajistit maximální bezpečnost potravin každý rok podrobuje certifikačním auditům dle IFS norem, které představují mezinárodně uznávaný soubor jednotných standardů, které slouží jako univerzální nástroj k zajištění bezpečnosti potravin pro vlastní obchodní značky a sledování úrovně kvality výrobců potravinářských výrobků a ostatních potravinářských podniků.

Mezinárodní audity bezpečnosti potravin zahrnují široké spektrum kontrol. Mezi ně patří například dodržování zásad osobní a provozní hygieny, systému dohledatelnosti a kvality, pravidelné a pečlivé sledování cizích předmětů v souvislosti s nebalenými potravinami, školení zaměstnanců, kontrola účinnosti opatření proti škůdcům či postupů v případě stažení výrobků z trhu. Certifikace umožňuje společnosti MAKRO získat povědomí o celém systému zajištění bezpečnosti potravin či potvrzení vhodnosti a účinnosti systému kvality třetí nezávislou stranou.

Norma IFS Cash & Carry se vztahuje na velkoobchody. Logistické činnosti a přeprava potravinářských i nepotravinářských výrobků spadá pod normu IFS Logistics. Norma IFS Food je standardem pro všechny společnosti, které zpracovávají či balí potraviny.

You may also like...