Mondelēz International má program pro udržitelné pěstování pšenice

Společnost Mondelez Czech Republic, s.r.o., je součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem cukrovinek a pečených produktů. Společnost  rozšiřuje program pro udržitelné pěstování pšenice v České republice. Do takzvané Iniciativy Harmony se zapojilo už 26 zemědělců především ze středních a severních Čech a z Moravy. Ti svou pšenici dodávají dvěma lokálním mlýnům, které zásobují továrny v Lovosicích a Opavě. Právě v tomto severomoravském městě společnost provozuje svou největší evropskou továrnu na výrobu sušenek.

Čeští spotřebitelé najdou výrobky s logem Iniciativy Harmony nejprve na obalech produktů BeBe Dobré ráno, které se vyrábějí v obou těchto továrnách. Společnost má závazek do roku 2022 pro všechny své sušenkové značky v Evropě usilovat o pokrytí spotřeby mouky z pšenice pěstované dle pravidel Iniciativy Harmony.

 „Naše produkty jsou založeny na dvou surovinách – kakau a pšenici – a pro obě tyto suroviny máme vlastní programy udržitelnosti,“ říká Ivana Tůmová, generální ředitelka společnosti Mondelez pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. „Chceme totiž spotřebitelům nabízet produkty, které jsou nejen vysoce kvalitní, ale také založené na surovinách pěstovaných udržitelným způsobem. Pro projekt Harmony jsme našli podporu v celém našem dodavatelském řetězci, tedy jak u našich mlynářů, tak u samotných pěstitelů,“ vysvětluje Tůmová.

Trvale udržitelné pěstební a zpracovatelské zásady zahrnují opatření, jako je minimalizace užívání pesticidů a umělých hnojiv, a to především díky výběru odolných odrůd pšenice, vhodné rotaci plodin, výsadbě meziplodin či specifické péči o půdu. Pokud dojde k využití pesticidů, musejí být tato ošetření cílená a odůvodněná. Omezení veškerých zásahů pomáhá snížit emise skleníkových plynů a chrání kvalitu půdy a vody. Iniciativa Harmony usiluje také o zachování a zvýšení místní biologické rozmanitosti. Tři procenta pšeničných polí jsou proto ponechána pro osetí speciálně vybranými medonosnými květinami, které opylovačům umožňují po celý rok získávat co nejvíce pylu a medu. Květinové pásy přinášejí rovněž potravu a stanoviště hmyzu, který je důležitý v boji proti parazitům, což také snižuje potřebu používání pesticidů.

Zapojením do programu Harmony pomáháme dobré věci. Zároveň je to pro nás zodpovědnost, protože jsme uprostřed dodavatelského řetězce, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu. Ručíme za kvalitu sušenkové mouky Harmony, kterou dodáváme do závodů Mondelēz International v Čechách a na Moravě, a je pro nás tedy důležité vybrat si ty správné a zodpovědné partnery, kteří dokáží vypěstovat pšenici podle stanovených standardů Harmony,“ říká Daniel Perner, majitel společnosti Mlýn Perner.

Naše rodinná farma vyznává principy tradičního přístupu k zemědělství a přírodě. Je pro nás důležité vnímat potřeby krajiny, protože to, jak se k ní budeme chovat my, nám bude ona za pár let oplácet. Iniciativa Harmony stojí na podobných základech. Finanční podpora v podobě vyšší výkupní ceny je příjemným bonusem, který nám pomáhá držet vysoký standard naší práce,“ říká Petr Novák, majitel rodinné farmy Statek Novák Jarpice-Kamenice.

Foto: Petr Brodecký

Program Harmony vznikl ve Francii v roce 2008 v partnerské spolupráci zaměstnanců společnosti Mondelēz International, mlynářů, pěstitelů mouky a zemědělských družstev. Zemědělci zapojení do programu Harmony uplatňují trvale udržitelné pěstební a zpracovatelské metody, šetří vodou, chrání půdu i biodiverzitu a snižují emise oxidů uhlíku. Odměnou za to je jim vyšší výkupní cena. Správné dodržování stanovených postupů je předmětem pravidelných auditů. V současnosti je do Iniciativy Harmony zapojeno 1 700 zemědělců, 13 mlýnů a 21 družstev z šesti zemí, Francie, Belgie, České republiky, Itálie, Polska a Španělska. 

Více informací o Iniciativě Harmony naleznete na https://harmony.info/cs-cz#.

O společnosti Mondelez Czech Republic

Skupina Mondelēz International v současné době zaměstnává více než 80 tisíc lidí a své výrobky prodává ve 150 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokolády Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe Dobré ráno, Opavia, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky či TUC

Více na: www.mondelezinternational.com,