Na Náměstí Míru probíhá výstava 100 let Asociace českých kameramanů

Asociace českých kameramanů si v roce 2020 připomíná 100. výročí od vzniku prvního kameramanského sdružení Klubu Českých Kino Fotografů K.Č.K.F., který byl založen dne 17. července 1920. Prvním předsedou byl kameraman Václav Münzberger. Od roku 1936 založili kameramani Kameramanský odbor při Československé filmové unii (KS ČsFU), který pracoval pod vedením Karla Degla až do doby krátce po skončení druhé světové války. Za komunistického režimu kameramani směli být organizováni pouze prostřednictvím revolučních odborů. 5.1.1990 po demokratických změnách bylo založeno Sdružení českých filmových kameramanů (SČFK), které bylo v roce 1992 přejmenováno na Asociaci českých kameramanů (AČK). Prvním prezidentem byl kameraman Josef Hanuš, Asociaci dnes vede kameraman prof. Marek Jícha.

AČK zpočátku sdružovala především kameramany pracující s filmovou technologií. Televizní kameramani si založili nejprve vlastní organizaci v rámci Československé televize a po roce 1993 (kdy se mírumilovně rozdělil Československý stát na Českou a Slovenskou republiku) České televize pod jménem Asociace televizních kameramanů (ATK), která se nakonec sloučila s AČK. Čeští kameramani tedy pracovali v průběhu 100 let nepřetržitě, ale pod různými jmény: K.Č.K.F. – KS ČsFU – KS ČMFÚ – KS –  SČFK – SFILK – ATK – AČK, protože rovněž stát, ve kterém žili, měnil často svůj název: Československá republika (1918-1938), Protektorát Čechy a Morava (1938-1945), Československá republika (1945-1960), Československá socialistická republika (1960-1990),  Česká a Slovenská federativní republika (1990-1992), Česká republika (1993…).

Asociace českých kameramanů se proto hlásí k tradici Českého Klubu Kino Fotografů. V tomto spojení je druhou nejstarší asociací na světě. O rok dříve v roce 1919 se ve Spojených státech malá skupina kameramanů dohodla a založila první profesionální organizaci filmového průmyslu – American Society of Cinematographers (ASC). Došlo k tomu sloučením dvou starších klubů, Cinema Camera Club z New Yorku a Static Club of America z Los Angeles. Sídlo měli v Hollywoodu a snažili se o rozvoj umění a vědy kinematografie a spojování kameramanů za účelem vlastní propagace. Stejný program mají dodnes všechny kameramanské asociace na celém světě. Prvenství tedy patří ASC a čeští kameramani jsou v pořadí druhou asociací na světě a první v Evropě.

Výstava je složena z fotografií věnovaných Archivem Barrandov studia a.s. a soukromými sběrateli i samotnými kameramany. Jde o prestižní přehled nejvýraznějších tvůrců autorské filmové kamery a jejich kamer od Jana Kříženeckého po Vladimíra Smutného. Čeští kameramani přispěli svojí činností a uměleckou tvorbou k vybudování a rozkvětu československé a české kinematografie. Výstava bude k dispozici veřejnosti v exteriéru nejen na Náměstí Míru v Praze ale od 11. srpna také od 12. srpna v Brně a od 3. září na Filmovém festivalu ve Zlíně. Potom v listopadu budeme moci výstavu ještě jednou shlédnout v parku zámečku Portheimka v Praze 5.

Výstava se koná pod záštitou městské části Praha 2 a místostarosty pro oblast kultury a sportu pana Ing. Jaroslava Šolce.

Foto: Livio Zanotto

You may also like...