Na potřebě zavedení jednotného systému nutričního značení Nutri-Score se shodli účastníci odborné konference

Na nutnosti urychleného zavedení jednotného nutričního značení potravin typu Nutri-Score se shodli odborníci napříč obory na odborné konferenci nazvané „Nutriční značení potravin jako srozumitelný nástroj ke zdravějšímu stravování většinové populace“. Až 27 % všech úmrtí v ČR lze totiž přičíst rizikovým stravovacím návykům, což je více, než připadá na kouření nebo konzumaci alkoholu. Stále více Čechů si sice i v souvislosti s koronavirovým onemocněním uvědomuje potřebu změnit svůj životní styl, ale aby k tomu došlo, potřebují jednoduché nástroje, které jim k tomu pomohou. Mezi nedůležitější z nich patří i zavedení jednotného systému označení, nakolik je příslušná potravina z pohledu jejího složení zdravotně prospěšná.

„Záběry, kdy na jednotkách intenzivní péče skončili v koronavirové době vesměs lidé trpící obezitou a jinými civilizačními chorobami, zintenzivnily motivaci Čechů ke změně životního stylu. Jedním z přirozených nástrojů je i úprava jídelníčku a jeho vyvážení tak, aby tělu maximálně prospíval a minimálně škodil. Současný systém označování složení potravin je sice komplexní, ale pro běžného člověka málo srozumitelný. I proto už nějakou dobu diskutujeme o tom, jak zjednodušeně, nejlépe pomocí grafiky, nutriční hodnotu potravin znázornit. Jsem rád, že se blížíme ke shodě, a to k systému typu Nutri-Score,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR.

Výběr vhodných potravin v obchodech lidem komplikuje nedostatečné porozumění nutričních hodnot, které si nejčastěji spojují s jejich energetickou hodnotou. Až 80 % spotřebitelů v České republice by přitom ocenilo zavedení jednotného značení, jakým je Nutri-Score, o němž se v současnosti diskutuje v rámci Evropské unie jako o možném jednotném systému a který již v mnoha zemích Evropy běžně funguje.

„Tato diskuze přitom není jen o značení. Přední evropské potravinářské firmy a obchodní řetězce společně s vládami pracují na tzv. reformulacích. Jde o proces změny složení potravin, jako je snižování obsahu solí a tuků, a naopak zvyšování jejich nutriční hodnoty podle nejnovějších vědeckých poznatků, například pokud jde o obohacení potravin vlákninou nebo zvyšování podílu ovoce a zeleniny. Dobrou zprávou je, že jsme s podobnými procesy začali už i v České republice, přestože se nacházíme stále na začátku. Nebýt silného tlaku právě potravinářských koncernů a obchodních řetězců, byl by postup ještě pomalejší,“ uvedl Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR pro obchod.

Podporu navrženému systému označování nutričních hodnot potravin metodikou Nutri-Score vyslovila také Silvie Slavíková z Odboru ochrany veřejného zdraví na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Jak zaznělo v diskuzi, čeští potravnáři nejsou proti zavedení systému nutričního označování Nutri-Score, ale staví se proti způsobu, jakým se stanovuje. „Potravináři jsou si velmi dobře vědomi, že mohou ovlivnit zdraví populace. Řada z nich se dobrovolně rozhodla změnit složení potravin tak, aby odpovídalo požadavkům na zdravý životní styl. V roce 2018 jsme s ministerstvem zdravotnictví podepsali Deklaraci ke zdravému životnímu stylu. Potravinářský průmysl pokračuje ve svých aktivitách a závazcích, které jsou každoročně vyhodnocovány,“ uvedla Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

Samotné označování nutričních hodnot však nestačí. Účastníci se shodli, že důležitá je i edukace spotřebitelů. Jednotlivé stupně v Nutri-Score nerozdělují potraviny na ty, které lze konzumovat a které jsou zakázané. „Systém Nutri-Score funguje podobně jako štítky energetické náročnosti, používané u domácích spotřebičů nebo budov. Je navržen tak, aby spotřebitelům usnadnil rozpoznání a porovnání nutriční kvality potraviny v rámci dané skupiny výrobků,“ uvedl v následném diskuzním panelu Jiří Ruprich, vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin ze Státního zdravotního ústavu.

 „Jsem moc rád, že se na podpoře jednoduchého systému typu Nutri-Score shodla široká škála odborníků v oblasti ochrany zdraví a výživy. V další diskuzi se musíme soustředit na odladění metodiky. Věřím, že nový systém značení začne pomáhat spotřebitelům už během příštího roku, uzavřel T. Prouza.

You may also like...