Na zaměstnanecké akcie lákají velké firmy i start-upy. Problémem je však dvojí zdanění

V poslední době se řeší hlavně konsolidační balíček, a to ze všech úhlů. Jenže zatím se neví, jakou konečnou podobu budou daňové a další změny mít. Navíc opakovaně zaznívá kritika ze strany odborné veřejnosti, že balíček je směs drobných opatření a neřeší zásadní strukturální změny. Přitom jednou z oblastí, ve kterých Česká republika dlouhodobě zaostává, je zdanění zaměstnaneckých akcií, tzv. ESOP. Oproti jiným státům je naše daňová úprava rigidní a na zaměstnanecké akcie vůbec nemyslí.

Zaměstnanecké akcie jsou populární především ve Spojených státech, nicméně stále populárnější se stávají i v Evropě včetně České republiky. V podstatě jde o zaměstnanecký motivační plán, který umožňuje podílet se na výsledcích společnosti. Tento způsob odměňování dříve využívaly především velké korporace, v současnosti se o ESOP mluví hlavně v souvislosti se start-upy. Ty si často nemohou dovolit dobře zaplatit vrcholové manažery, tak jim místo okamžité mzdy nabízejí možnost podílet se na budoucí rostoucí hodnotě společnosti.

Ačkoli ESOP používají různé firmy jako lákadlo pro zaměstnance, má svá úskalí. U nás je klíčovým problémem nevýhodné zdanění, protože zaměstnanec v podstatě daní příjem, který ještě nemá a který je složité stanovit. Z tohoto důvodu společnosti často odmítají systém využívat.

„Způsob zdanění zaměstnaneckých akcií je v Česku hlavní překážkou jejich širšího využití. Zdanění totiž nastává již při uplatnění opce, tedy v okamžiku, kdy zaměstnanec nezíská peněžní příjem. Má tedy problém z čeho daň zaplatit. Přitom velká část zemí již zavedla osvobození tohoto příjmu a posun jeho zdanění do chvíle realizace příjmu z prodeje akcií,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.

ESOP není zakotven v české legislativě

Největším problémem podle Michala Jelínka je, že se v případě ESOP zdaňuje příjem, který dotyčný zaměstnanec fakticky nemá. „Vychází to z ustanovení, které bylo původně mířeno na úplně něco jiného. Paragraf šest odstavec tři zákona o daních z příjmů říká, že pokud zaměstnanec dostane od zaměstnavatele nějaký nepeněžní benefit, musí ho zdanit. Například zaměstnavatel vám dá poukaz na nákup do Tesca, který má hodnotu patnáct tisíc korun, a vy za něj zaměstnavateli zaplatíte pět tisíc. Rozdíl, který činí deset tisíc korun, se musí zdanit, protože okamžitě získáváte nějakou užitnou hodnotu,“ dodává Jelínek.

Mezinárodní společnost IndexVentures vytvořila přehled zemí, kde jsou zaměstnanecké akcie nejvýhodnější, a které státy naopak v této oblasti zaostávají. Vítězi se staly pobaltské země, Izrael a Kanada.

Česká republika a dalších 10 zemí, jako například i Rakousko, Dánsko a Německo, se umístily na chvostu tabulky. Většina těchto zemí totiž postrádá konkrétní podpůrné programy a jsou v nich různé administrativní překážky.

Tabulka s body za faktor na zemi: 5 = nejlepší, 1 = nejhorší

Země

Celkové skóre

Rozsah plánu

Pevná cena za daný opční grant

Byrokracie

Zaměstnanecká daň (načasování)

Zaměstnanecká daň (sazba)

Zdanění zaměstna-vatelem

Litva, Lotyšsko, Estonsko

30

5

5

5

5

5

5

Kanada

27

5

4

5

5

4

4

Izrael

27

5

4

5

5

4

4

Francie

27

5

4

5

5

4

4

Polsko

23

4

3

3

5

4

4

Itálie

22

3

3

3

5

4

4

Švýcarsko

14

1

3

3

3

1

3

Norsko

14

2

3

3

3

2

1

Česká republika

14

1

4

2

5

1

1

Finsko

13

1

2

3

3

2

2

Rakousko

13

1

2

3

4

2

1

Španělsko

11

1

2

2

4

1

1

Zdroj: IndexVentures

Z tabulky je patrné, že Česká republika zaostává nejen za pobaltskými zeměmi, ale i například i za Polskem, Francií a Itálii. Česká republika má problém hlavně v podpoře dané zákonem, ve zdanění zaměstnavatelem a zaměstnanecké dani.

Start-upy v Německu, Španělsku, Rakousku a České republice se uchýlily k nabízení „virtuálních možností“, které napodobují možnosti stock options, ale nenabízejte vlastnictví stejným způsobem. Snadno se implementují a spravují a vyhýbají se určité daňové zátěži. Ale jsou tu i nevýhody.

Zaměstnanci, kteří odcházejí, často ztrácejí na virtuální opce všechna práva. Tyto rozdíly způsobují, že jsou přemýšliví zaměstnanci skeptičtí. Z tohoto důvodu nepřinášejí virtuální možnosti stejné výhody, pokud jde o přilákání a udržení talentů.

Mezi podporovatele ESOP v České republice patří například Credo Ventures, Kaya VC, Presto Ventures, Purple Ventures a Reflex Capital, ale také start-upy Mews, Rossum, Rohlík a další.

ESOP – employee stock option plan

ESOP je možnost získat zaměstnanecké akcie, ale i motivační schéma, které lze zavést do jakéhokoliv typu společnosti. Jedná se zejména o formu podílení se zaměstnanců na hospodářských výsledcích společnosti.

You may also like...