Nájemní bydlení se stává druhým největším realitním sektorem v Evropě

Podle společnosti Savills se sektor nájemního bydlení stává druhým největším realitním segmentem v Evropě. S částkou 24,1 miliardy eur tvořil 23 % investičních objemů zaznamenaných v prvním pololetí roku 2021 ve 12 zemích, které mezinárodní realitní poradenská společnost sleduje. Pro srovnání činí pětiletý průměr 16 %. Největší podíl na celkovém objemu představovaly investice do kancelářských prostor, které tvořily 28 % (29,3 miliardy eur).

V posledních několika čtvrtletích investoři projevili důvěru v defenzivní vlastnosti nájemního bydlení, zvýšili alokace kapitálu do rezidenčních sektorů a spustili nové fondy. Investice do sektoru nájemního bydlení představovaly přibližně třetinu či více než třetinu investiční aktivity na trzích ve Švédsku (31 %), Španělsku (32 %), Německu (32 %), Dánsku (34 %) a Finsku (42 %).

Marcus Roberts, vedoucí oddělení operational capital market pro Evropu spol. Savills, říká: „Silná konkurence tlačí výnosy rychle dolů. V roce 2020 dosáhly výnosy z prémiových nemovitostí rekordně nízkých úrovní s evropským průměrem 3,2 %. Rozdíl mezi výnosy z nájemního bydlení a výnosy z dlouhodobých dluhopisů však zůstává atraktivní a činí 290 bazických bodů, ve srovnání s dlouhodobým průměrem 237 bazických bodů (2012-2021), a vzhledem k přetrvávající atraktivitě tohoto sektoru očekáváme, že na trh vstoupí nové skupiny investorů a zavedené skupiny investorů se budou s rostoucí konkurencí zaměřovat na nové lokality, především z geografického hlediska.“

Eri Mitsostergiou, ředitelka oddělení průzkumu trhu pro Evropu spol. Savills, dodává: „Rostoucí poptávka po nájemním bydlení v kombinaci s nedostatečnou nabídkou bydlení zvyšuje ceny nájemného v Evropě. Od roku 2015 vzrostlo průměrné nájemné v sektoru nájemního bydlení ve 27 námi analyzovaných městech v průměru o 4,6 % ročně. Vzhledem k tomu, že tempo výstavby nového bydlení nedokáže ve většině velkých evropských měst pokrýt poptávku, očekává se, že nájemné bude i nadále růst.“

Fraser Watson, ředitel v oddělení investičního poradenství spol. Savills CZ&SK, říká: „Zájem investorů v České republice o sektor nájemního bydlení je jistě odrazem příznivého sentimentu, který je patrný v mnoha dalších evropských zemích. Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po bydlení, kterou ještě zhoršuje pomalý povolovací proces (zejména v Praze), poskytuje řadu důvodů pro investice do sektoru nájemního bydlení. V krátkodobém až střednědobém horizontu se očekává růst cen nájemného, a jak vyplývá ze zprávy European Multifamily report společnosti Savills, mezi výnosy v Praze a jinými velkými evropskými městy je stále mezera. Tato kombinace základní udržitelné poptávky, růstu příjmů a izolovaného výnosu poskytuje velmi přesvědčivý příběh pro budoucnost investic do nájemního bydlení v České republice.“

Savills CZ s. r. o. je součástí globální společnosti Savills plc poskytující poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí zalistovaná na akciové burze London Stock Exchange. Týmy Savills působí ve více než 600 vlastních i partnerských kancelářích.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...