Národní galerie vyhlašuje otevřenou soutěž k bienále architektury 2023

Národní galerie Praha vyhlašuje otevřenou výzvu k účasti na výběrovém řízení pro národní pavilon České republiky na 18. bienále architektury v Benátkách 2023. Porota složená ze špičkových odborníků vybere vítězný projekt do konce června. Ten bude prezentován na nejdůležitějším mezinárodním fóru pro současnou architekturu. Nejinovativnější umělecké, architektonické a digitální přístupy představí v novém prostorovém kontextu mimo Český a Slovenský pavilon. Národní účast České republiky na bienále se uskuteční za podpory Ministerstva kultury.

Mezinárodní bienále architektury v Benátkách je největší a nejprestižnější přehlídkou současné architektury a aktuálních architektonických tendencí. Národní galerie Praha jako garant české reprezentace na této mezinárodní přehlídce hledá maximálně inovativní řešení, které bude postaveno na jedinečné myšlence a zpracování. Aktuální nestandardní situace, kdy je Český a Slovenský pavilon uzavřen, vybízí autory a kurátorské týmy k novým cestám prezentace, které nejsou závislé na tradici jasně definovaného prostoru bienále. Cílem je hledat témata na nadnárodní úrovni, která se objevují v České republice, a zasazovat je do nových kontextů.

Zájemci odevzdají návrh dvou variant konceptu, které budou vzájemně propojené a budou srozumitelně artikulovat hlavní ideu a teze ve výstavě a v doprovodné publikaci. První koncept na digitální pavilon a hub bude ukotven v předprostoru Českého a Slovenského pavilonu v Giardini della Bienale. Druhé, prostorové řešení je zamýšleno v Arsenale, v expozici o rozloze 200 m2. Předpokládaný rozpočet budoucí realizace obou projektů činí 5,6 milionů Kč.

Výběrové řízení je jednokolové. Vítězem se může stát kolektiv dvou a více autorů a autorek, přičemž výzva k účasti v soutěži, která je určena architektům/kám, kurátorům/kám, grafickým designérům/kám nebo digitálním umělcům. Vítány jsou zejména transdisciplinární autorské kolektivy z kreativních profesí a týmy, které svým složením podpoří diverzitu a genderovou vyváženost. Předpokládaná odměna pro vítěze je 400 tis. Kč.

Lhůta pro odevzdání návrhů je 27. 6. 2022, vyhlášení vítěze proběhne 30. 6. 2022.

Zadání soutěže je zpřístupněno v národním elektronickém nástroji NEN

Porota: 

MINISTERSTVO KULTURY ČR
Petr Hnízdo, ředitel Odboru mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Helena Huber-Doudová, komisařka české reprezentace pro 18. benátské bienále v roce 2023 a kurátorka Sbírky architektury
Radka Neumannová, ředitelka Sekce strategie a plánování

EXTERNÍ ČLENOVÉ
Andreas Ruby, ředitel Swiss Architecture Museum v Basileji
Eva Franch i Gilabert, kurátorka a pedagožka Princeton University School of Architecture
Imro Vaško, teoretik architektury a pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
Marek Pokorný, ředitel Galerie Plato, Ostrava
Marcin Szczelina, architekt, kurátor a publicista
Yvette Vašourková, architektka, teoretička a pedagožka (CCEA MOBA)

Foto: Stanislav Kolíbal – Bývalé nejisté tušené 

You may also like...