Notáři sepsali minulý rok téměř deset tisíc manželských smluv

Manželskou nebo předmanželskou smlouvu podepsalo v roce 2022 u notáře celkem 9 712 párů. Oproti předloňskému roku se jedná o mírný pokles, nicméně již od roku 2016 podepisuje manželskou nebo předmanželskou smlouvu u notáře vždy zhruba deset tisíc nových párů ročně. Nejvyšší počet smluv zaznamenala Notářská komora ČR, která statistiku úprav majetkového režimu manželů vede, v roce 2019. Smlouvu si tehdy pořídilo rekordních 10 891 párů.

Vzhledem k počtu svateb, který se v posledních letech pohybuje kolem 50 tisíc ročně, se dá říci, že smlouvu upravující majetkové poměry manželů má každý pátý pár. Sepsat ji v Česku může výhradně notář a při vstupu do manželství o ni žádají také již rozvedení lidé. Většinou proto, že s dělením majetku po předešlém vztahu bez smlouvy měli špatnou zkušenost. Smlouva chrání před odpovědností za partnerovy dluhy, a to ať už o nich manželé již vědí, nebo mají teprve vzniknout. Smlouvou lze také určit, zda budou manželé nabývat po svatbě majetek dohromady, nebo se ze společného jmění něco vyloučí.

Velký zájem o manželské a předmanželské smlouvy eviduje Notářská komora ČR dlouhodobě, notáři jich v posledních letech sepisují každoročně kolem deseti tisíc. Lidé se zajímají o ochranu svého majetku a o to, komu bude po případném rozvodu patřit. Smlouva je chrání před neuhrazenými starými dluhy
a následným zabavením majetku nedlužícímu z manželů. Sepisujeme ji párům, které chtějí mít vlastnická práva ke svému majetku jasně stanovena,
“ říká prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer. Rozvodovost se v ČR v posledních letech pohybuje kolem 25 tisíc případů ročně.

Rok

Počet uzavřených manželských smluv

2014

7 612

2015

8 814

2016

9 795

2017

10 188

2018

10 631

2019

10 891

2020

10 581

2021

10 754

2022

9 712

Smlouvu mohou využít lidé i v případech, kdy jeden z manželů začíná podnikat a nechce riskovat, že případný krach ovlivní finanční situaci celé rodiny včetně dětí. Manželská smlouva totiž jasně stanovuje, kdo vlastní konkrétní část majetku, a je nadřazena zákonnému režimu společného jmění manželů. Takový režim vzniká společně se sňatkem za předpokladu, že manželé smlouvu, která jej mění, nepodepsali. 

Veřejný seznam listin o manželském majetkovém režimu

Smlouvu lze nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Výhodou je, že existenci takové smlouvy nemusí žádný z manželů dokládat třetí straně – ta je povinna si případnou existenci smlouvy v seznamu sama ověřit. Například i exekutor je povinen zjistit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. V kladném případě se musí podle smlouvy zachovat, tedy například vyjmout z exekuce majetek, který patří výlučně druhému z manželů. Neuvedení smlouvy v seznamu váhu smluvních podmínek v žádném případě nesnižuje, nicméně s faktem, že smlouva existuje, musí manželé třetí strany sami seznámit.

Co je manželská (předmanželská) smlouva

Česká legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanovuje zákonný manželský majetkový režim. Ten se uzavřením smlouvy mění na režim smluvený a smlouva řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů. Obě strany si v manželské smlouvě zpravidla upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění. Takovouto smlouvu lze podepsat pouze u notáře. V případě podepsání smlouvy před uzavřením manželství je nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list. Nic jiného než majetek
a majetkové vztahy předmětem takové smlouvy být nemůže, není tedy možné smluvně po partnerovi požadovat například vykonávání domácích prací.

Mgr. Radim Neubauer (* 28. 2. 1977) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Aledo High School v Illinois (USA) a Gymnasium Liebigschule ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN). Od září 2011 notář v Praze, od 2014/2015 prezident Notářské komory pro hl. m. Prahu a od roku 2015 prezident Notářské komory ČR.