Odvozu po očkování organizovaného Pražskou plynárenskou využily stovky zájemců

Především senioři a pohybově indisponované osoby ocenily službu organizovaného odvozu do místa bydliště, kterou se v rámci svých dobročinných aktivit Pražská plynárenská podílela od počátku provozu Národního očkovacího centra v O2 universu na plynulém chodu celého procesu. Služby, jejíž hlavním cílem bylo ulehčit seniorům či imobilním osobám očkování přímo na místě, využilo několik stovek zájemců.

Těší nás, že jsme mohli pomoci tolika lidem, pro které cesta zpět domů po očkování znamenala komplikaci. Vnímáme jako náš závazek ulehčovat život Pražanům,“ uvedl Martin Pacovský, předseda představenstva společnosti Pražská plynárenská.

Pro přepravu očkovaných byly využívány vozy s ekologickým plynovým pohonem a se speciálním vnitřním uspořádáním, které umožňovalo dodržovat veškerá hygienická opatření. Seniory či jinak pohybově znevýhodněné osoby pomáhali vytipovat vyškolení asistenti, kteří přímo na místě přispívali ke koordinaci celého procesu. Projekt byl ukončen minulý pátek a stal se vítanou pomocí pro všechny, kteří této služby využili. „Je velice milé, že tato služba existuje, servis hodnotíme skutečně na vysoké úrovni. Moc děkujeme,“ konstatovali paní Helena a pan Karel, kterým s návratem domů Pražská plynárenská pomohla.

„Těší nás, že myšlenka organizovaného odvozu rychle nalezla praktické využití. Šlo sice o dílčí součást komplexního procesu celé logistiky očkování, nicméně i tato aktivita přispěla ke zvýšení důvěry v celý očkovací proces. Jsme moc rádi, že ji mohli pohybově znevýhodnění občané, kteří přišli do Národního očkovacího centra k vakcinaci, využít,“ říká Lenka Gutová, náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče Ústřední vojenské nemocnice, která celé očkovací centrum v O2 universu zastřešuje.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...