Praha 10 chystá webináře pro učitele. Zaměří se na psychohygienu po návratu dětí do škol

MČ Praha 10 aktivně reaguje na návrat dětí a žáků do škol. U některých z nich se může výrazně projevit předchozí výpadek v prezenčním vzdělávání, což klade velké nároky na učitele. Radnice pro ně proto, ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10 a s Centrem rodinné terapie Horizont, připravila projekt Psychohygiena pro školy. Vzniká „Desatero pro pedagogy“, metodický materiál pro jejich vzdělávání a ještě v tomto školním roce proběhnou webináře.

Současná situace je náročná nejen na psychiku a kompetence dětí a žáků, ale i jejich učitelů. Ti musí čelit důsledkům dlouhodobého nouzového stavu, které se do oblasti vzdělávání zcela jistě promítnou. Pro všechny se přitom jedná o zcela novou situaci, s níž nemají, a ani nemohou mít, žádné zkušenosti,“ popisuje místostarosta David Kašpar (VLASTA / STAN), který má na městské části na starost oblast školství. „Proto jsme iniciovali projekt, v rámci něhož jim odborníci poradí, jak v konkrétních situacích nejlépe postupovat, a zároveň si budou moci navzájem vyměnit zkušenosti,“ dodává místostarosta Kašpar.

Klíčovým nástrojem budou webináře, jejichž metodiku i samotnou realizaci připravuje Pedagogicko-psychologická poradna spolu s Centrem rodinné terapie Horizont. „Budou rozdělené pro učitele mateřských, prvního stupně základních, druhého stupně základních a středních škol. Kromě statické, tedy ´výukové´ části budou obsahovat také část dynamickou, kdy mezi sebou pedagogové budou moci sdílet zkušenosti z praxe. Pilotní webináře uspořádáme ještě v tomto školním roce. V tom dalším budou aktivity pokračovat, přičemž jejich podoba se může upravovat i podle průběžných zjištění a aktuální poptávky,“ říká Pavla Kubíčková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10.

Účastníky nominují ředitelé samotných škol z Desítky, kterých městská část přímo zřizuje 33 (13 základních a 20 mateřských). Webináře budou mít omezenou kapacitu (maximálně 30 účastníků), budou ale nahrávané, aby mohly posloužit i učitelům, kteří se jich přímo nezúčastní. „Kromě toho vznikne i pedagogické desatero, jež připraví CRT Horizont. Podrobně v něm rozpracuje nejzásadnější nové situace, s nimiž se pedagogové po návratu dětí a žáků do škol mohou potýkat, včetně návodů, jak v těchto oblastech pracovat,“ uvádí David Kašpar. „Chceme podpořit návrat škol do normálních kolejí.“ Postupně se počítá s rozšířením webinářů také pro rodiče dětí a žáků.

You may also like...