Praha 6 podporuje sociálně slabé rodiny, věnovala jim poukázky a dětem i tablety

Rada městské části Praha 6 schválila další podporu pro občany šestky, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Nízkopříjmové osoby, mezi něž patří senioři a lidé se zdravotním znevýhodněním, obdrží od Prahy 6 poukázky v hodnotě tisíc korun. Dětem ze sociálně slabých rodin městská část věnuje poukázky v hodnotě dva tisíce korun. Celkem tuto pomoc od Prahy 6 letos získalo již 220 nízkopříjmových osob a 113 dětí ze sociálně slabých rodin. Dvacet dětí ze sociálně slabých podmínek také dostalo od městské části tablety celkem za 100 tisíc korun.  

 „Není nám lhostejný složitý osud některých našich spoluobčanů, proto jsme se rozhodli poskytnout jim konkrétní podporu. Senioři a handicapovaní mohou využít poukázky pro nákup potřebných věcí. Myslíme také na vzdělávání a rozvoj mladých lidí. Věříme, že jim tablet pomůže v rámci přípravy do školy,“ říká Marián Hošek, radní Prahy 6 pro sociální politiku a zdravotnictví.

Rada městské části Praha 6 na svém posledním zasedání 6. října schválila konkrétní podporu pro sedm nízkopříjmových osob. Každý z této skupiny obdrží poukázky v hodnotě tisíc korun. Dále Praha 6 věnuje poukázky pěti vybraným dětem ze sociálně slabých rodin – každé dítě, resp. jeho rodina, obdrží touto formou podporu v celkové hodnotě dva tisíce korun. Jde o pokračování podpůrného programu, jehož konkrétní pomoc již od srpna letošního roku čerpají mnozí nízkopříjmoví občané šestky.

Celkem Praha 6 letos věnovala poukázky v hodnotě tisíc korun 220 nízkopříjmovým osobám, převážně osamělým seniorům. Dohromady 113 dětí ze sociálně slabých rodin dále obdrželo od městské části poukázky v hodnotě dva tisíce korun. Za jednotlivé poukázky si dotyční mohou pořídit například hygienické potřeby či potraviny, v případě dětí i školní pomůcky.     

Dvacet dětí, které již chodí do školy, pocházejí však ze sociálně slabých podmínek, patří mezi příjemce tabletů, které jim Praha 6 věnovala za účelem podpory vzdělávání. Celkem jde o dvacet tabletů v celkové hodnotě 100 tisíc korun. Osmnáct těchto zařízení již bylo dětem předáno, dvě děti teprve budou obdarovány. 

Občany šestky v nepříznivé životní situaci, včetně dětí, vybral odbor sociálních věcí Prahy 6, jehož pracovníci jsou s dotyčnými osobami či s jejich rodinami v pravidelném kontaktu.

You may also like...