Průměrný český investor za rok 2021 zhodnotil své investice o více jak 7 %

Poslední čtvrtletí roku 2021 se na finančních trzích nesl v duchu prudších změn. Přesto fondy vyrostly podle Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Fincentrum & Swiss Life Select, o 1,5 %. V konečné bilanci tak fondy dosáhly podle Indexu českého investora CII750 celoročního čistého kladného zisku přesahujícího 7 %. Na daném výsledků se podílí zastoupení jak úspěšných progresivních fondů, tak ale i těch dluhopisových, které jsou letos celosvětově pod extrémním tlakem. „Lepší výsledky předvedly akciové fondy, naopak dluhopisové fondy v průměru ztratily více jak 2 %. U obou typů fondů přitom vidíme výrazné rozptyly. Některým investorům pak v nepřehledné proměnlivé situaci pomohly fondy smíšené a tzv. fondy fondů. Naštěstí se také přizpůsobilo chování velké části investorů, když v průběhu roku opouštěli dluhopisové fondy ve prospěch akciových a nemovitostních fondů,“ komentuje vývoj Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Určitý vliv na investice měl i úrokový a měnový vývoj. Investorům držícím fondy zajištěné do české koruny udělalo radost zvedání českých úrokových sazeb, které vylepšovalo celkovou výkonnost. Fondy eurových investic zajištěných do české koruny zvýhodňoval nejen růst českých sazeb, ale i zhodnocování české koruny vůči euru.

Zdroj: Index českého investora CII750, Swiss Life Select a Thomson Reuters, vychází ze základu k 31. 12. 2020.

Index českého investora CII750 sestavuje Fincentrum & Swiss Life Select na základě 750 fondů, které jsou pro českého investora běžně dostupné. Při jeho výpočtu sleduje nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice.

„V posledním čtvrtletí 2021 jsme byli svědky nejrychlejších cenových změn od března. Nová varianta omikron totiž v závěru listopadu na trhy přinesla extrémní nejistotu a tím pádem i volatilitu. Není od věci si i uvědomit další faktor vysvětlující tyto cenové zvraty, a to trend přílivu peněz mladých nezkušených investorů na akciové trhy. To umocňuje vliv emocí,“ komentuje vývoj Richard Bechník.

„V letošním žebříčku úspěšnosti retailových fondů podle našeho Indexu českého investora CII750 suverénně dominovaly fondy zaměřené na energie, především ropu a zemní plyn. Korunovým investorům nabídly výkonnost pohybující se převážně nad 30 %. To platí i pro nemalý počet fondů cílících na východní Evropu, kde je na lokálních akciových burzách právě sektor energií výrazně zastoupen. Ale platí to i pro finanční sektor těžící z regionálního zvyšování úrokových sazeb. V meziročním porovnání vystřídaly energie na prvním místě technologie, které profitovaly minulý rok především z plošných lockdownů ekonomik,“ dodává Richard Bechník.

Nejhorší výkonnost za celý rok předvedly podle Indexu českého investora CII750 fondy zaměřené na asijské akcie, především čínské, či Latinskou Ameriku. Dané fondy se propadly až do ztrát přesahujících -20 %. Čínské akcie se totiž potýkají s odlivem investorů kvůli hrozbě striktní regulace ze strany čínské vlády.  V rámci asijských rozvíjejících se trhů pak tvořila výjimku Indie, která se oklepala z těžkých covidových dopadů, což se promítlo i do slušných zisků fondů.

U dluhopisových fondů se nejlépe dařilo těm, které se ve svých portfoliích soustředí na státní dluhopisy rozvíjejících se zemí či vysoko-rizikové dluhopisy. Fondy zaměřené na český peněžní trh a české státní dluhopisy se ocitly ve dvojí situaci. Fondy s českými státními dluhopisy převážně výrazně ztrácely, zatímco fondy peněžního trhu začaly postupně zlepšovat výkonnost díky rostoucím úrokovým sazbám.

„Při výhledu na rok 2022 však musíme být opět opatrní, neboť můžeme být svědky dalších sektorových rotací. Jinými slovy vstupovat nyní do energií již nemusí přinést takové zhodnocení, v nadcházejícím roce bude příležitost pro jiné sektory. Z toho pohledu tak mohou sehrát užitečnou úlohu vybrané fondy fondů, globální fondy či aktivní fondy poskládané z ETF investičních nástrojů. Rozhodně bych neopomíjel oblast udržitelných investic ESG (environmental, social a corporate governance). U dluhopisových fondů pak mohou být nadále atraktivní jak ty peněžní, tak již i ty s českými státními dluhopisy. To bude platit tím spíše, čím více se přiblížíme vrcholu českých sazeb, respektive nebudeme čelit jejich neočekávatelným skokům vzhůru,“ komentuje Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select. 

Tabulka: Pět nejvýnosnějších a pět nejméně výnosných fondů za čtvrté čtvrtletí a uplynulý rok 2021 podle Indexu českého investora CII750.

Tabulka ukazuje na umístění fondů podle jejich výkonnosti přepočtené do české koruny.
Zdroj: Swiss Life Select a Thomson Reuters

Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let.

You may also like...