Průzkum společnosti PlanRadar odhaluje současné trendy a proměny kanceláří

Pandemie koronaviru v posledních letech výrazně ovlivnila způsob práce většiny kancelářských zaměstnanců. Některé změny se prokázaly jako pouze dočasné, ovšem z jiných se postupem času vyvinuly trvalé principy, které ovlivňují celý pracovní trh. Tým společnosti PlanRadar, který stojí za přední evropskou platformou pro řízení staveb a správu nemovitostí, se ve svém posledním průzkumu realizovaném ve 12 zemích světa včetně tuzemska zaměřil mj. na hlavní trendy, které budou segment kanceláří v budoucnu utvářet. Z jeho výsledků vyplývá několik klíčových zjištění, která se promítnou jak do způsobu navrhování kanceláří, tak i řízení pracovníků.

„Denně spolupracujeme se společnostmi z celého světa, které působí v oblasti výstavby i designu kanceláří. Pokud jim chceme být rovnocenným partnerem, který jim ulehčuje práci, musíme mít přehled o aktuálních trendech. Tak, abychom mohli předvídat další rozvoj odvětví a aplikaci PlanRadar tomu adekvátně přizpůsobovat. Realizovaný průzkum poukázal na čtyři hlavní směry, které kanceláře v současnosti ovlivňují. Spolu s měnícím se účelem jejich využití a stále rostoucím důrazem na udržitelnost, která rezonuje napříč všemi segmenty realit, se proměňuje jejich fyzický vzhled i vybavení,” komentuje Adam Vostárek, expert společnosti PlanRadar zaměřující se na digitalizaci procesů u stavebních a realitních projektů. 

Jak by tedy měly vypadat kanceláře v nadcházejících letech?

Z průzkumu vyplývá, že kanceláře budoucnosti by měly být situované v pasivních administrativních budovách, které budou vznikat z udržitelných stavebních materiálů, a ve svých interiérech budou klást důraz na biofilní design (obsahující přírodní prvky v nejrůznějších podobách) a větší využívání přirozeného světla. Stále rostoucí podpora hybridního modelu práce kombinujícího práci z kanceláře s prací na dálku, nejčastěji z domova, zároveň povede ke změně ve využívání kanceláří s důrazem na týmovou spolupráci a flexibilitu. To se přirozeně promítne jak do organizace samotných prostor, tak i volby nábytku a dělících prvků tak, aby je bylo možné variabilně přizpůsobovat. Zásadní bude také implementace chytrých technologií, které mj. umí podporovat přirozený biorytmus lidí (jako například adaptivní osvětlení apod.). „Zjednodušeně řečeno, náš průzkum ukazuje, že velikost kanceláří, jejich rozvržení, design i využití momentálně prochází velkou proměnou, která pozitivně reflektuje skutečné potřeby lidí,“ popisuje Adam Vostárek. 

Mezi aktuální trendy v oblasti kanceláří patří:

Úpravy a rekonstrukce s důrazem na větší flexibilitu

Fyzické proměny kanceláří jsou dlouhodobým jevem vycházejícím z aktuálních firemních požadavků (např. zefektivňování procesů, expanze apod.), ale pandemie covidu-19 tento vývoj významně urychlila. Asi největší změnou je v tomto ohledu stagnace ve zvětšování firemních prostor. Ty si zachovají buď stejnou velikost jako před pandemií, anebo se budou spíše zmenšovat. Důvodem je již zmiňovaný rozmach práce na dálku. Přechod k hybridnímu modelu práce totiž může znamenat, že část pracovních míst bude zaměstnanci sdílena. Uvolněné prostory mohou firmy buď efektivně využít pro vytvoření nových míst, kde se lidé budou setkávat ke spolupráci a sdílet nápady, anebo je dále přepronajmout. Na druhou stranu existují i země, které naopak předpovídají růst kancelářských prostor. Například v USA se již průměrná podlahová plocha pro jednoho zaměstnance zvýšila z 13,9 m2 před pandemií na 18,2 m2 v roce 2020 a tento trend pokračuje. Ve většině zemí také roste zájem o flexibilní prostory. To zahrnuje použití mobilních příček, stolů a dalšího vybavení, které zaměstnancům umožní rychle upravit dispozici kanceláře podle měnících se potřeb.

Přijímání hybridního modelu práce s apelem na týmovou spolupráci

Základní účel kanceláří je další oblastí, která prochází radikální proměnou. Hybridní model práce se stává novým normálem a kancelář přestává být místem, kde se tráví většina pracovního týdne. Spíše se jedná o prostor pro vykonávání specifického typu úkolů anebo aktivit – místo, kde se lidé seznamují s firemní kulturou, upevňují vztahy a podílejí se na úkolech vyžadujících spolupráci, které nelze udělat na dálku. Toto flexibilní pojetí kanceláří se také odráží v masivním růstu coworkingových center. Ačkoli byl coworking rostoucím trendem již před pandemií, z průzkumu vyplývá, že počet těchto sdílených pracovišť bude nadále růst. Velká Británie a USA zůstávají v tomto ohledu na špici, ale zájem je možné evidovat i ve většině Evropy. Tato centra se navíc začínají přesouvat ze středu měst i do okrajových částí a na venkov, tedy blíže k pracujícím, kteří tak ušetří čas při dojíždění do zaměstnání. 

Změny v designu kanceláří – aneb návrat k přirozenosti

Průzkum také ukazuje několik klíčových trendů v designu kanceláří. Jedná se zejména o proměny v jejich rozvržení, typu použitého vybavení i zvolených dekorací. Větší popularitě se těší designové prvky, které v kancelářském prostoru staví do centra pozornosti člověka. Odborníci na kancelářský design z celého světa hledají inspiraci v přírodě, kladou důraz na přirozené světlo, čistší vodu i vzduch. Cílem je zajistit lidem při práci pocit komfortu a bezpečí. Do kanceláří se také začínají implementovat místa pro různé vedlejší aktivity a odreagování zaměstnanců jako jsou herny, posilovny či meditační místnosti. A prozatím se zdá, že tento proaktivní přístup vůči vlastním zaměstnancům je pro firmy tím nejvýhodnějším.

Udržitelnost jako velká šance, a ne pouhá fráze

Globální klimatická krize je palčivým tématem současnosti, a proto designéři kanceláří i další profesionálové v oboru stále více zdůrazňují potřebu udržitelnosti. Experti v polovině zemí zahrnutých v průzkumu hledají cesty, jak udělat kanceláře šetrnější k životnímu prostředí. Současně s tím také stoupá zájem o biofilní design. Roste zájem o využití rostlin, vodních prvků a dalších aspektů, které se postarají o „zelenější“ interiér i exteriér (například zelené střechy anebo tzv. vertikální zahrady na fasádách kancelářských budov). Dalším příkladem podpory udržitelnosti mohou být vlastní kolárny či držáky na kola pro zaměstnance, rozvoj lokální biodiverzity (ať už třeba formou včelích farmiček, budek pro ptáky aj.) či instalace solárních panelů.

V červnu 2022 provedla společnost PlanRadar průzkum ve 12 zemích (Česká republika, Slovensko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Spojené arabské emiráty, Španělsko, USA a Velké Británie) se zaměřením na budoucí trendy, priority a strategie v oblasti urbanismu a architektury. Informace čerpala z veřejně dostupných údajů od odborníků, nezávislých institutů, profesních sdružení a vládních orgánů v jednotlivých zemích.

You may also like...