První telefon pod stromeček může dětem přinést nejen radost, ale i nástrahy internetu

Vánoce se blíží a dopisy Ježíškovi plní okenní parapety. Kromě hraček či sportovního vybavení si v nich řada dětí píše o nový počítač, tablet či telefon s připojením na internet. Přemýšleli jste ale nad tím, v kolika letech je vhodné takové přání splnit a jak poté zajistit, aby dítě bylo na internetu v bezpečí? Podle průzkumu společnosti O2 považuje nejvíce lidí za vhodné, vybavit dítě prvním vlastním mobilním telefonem s přístupem na internet v 10-11 letech věku. Takový krok s sebou ale nese také rizika. Například jen necelých 40 % dotázaných považuje svůj přehled o tom, jak jejich děti na internetu tráví čas, za dobrý. Ti ostatní mají rezervy. „Přes 60 % lidí si sice uvědomuje některé nástrahy, jež na jejich děti mohou na síti číhat, ale zároveň přiznávají, že určitě nevědí o všech,“ popisuje výsledky průzkumu Marie Mališková, CSR manažerka O2.

Marie Mališková

Informace o tom, jaká rizika na internetu dětem hrozí a tipy na to, jak jim předcházet, proto společnost O2 shromáždila na specializovaný web www.bezpecnevsiti.cz, jenž neustále aktualizuje. Rodiče se na něm mohou dočíst, že kyberšikana nebo obsah sexuálního charakteru nejsou jedinými nástrahami, se kterými se jejich děti na síti mohou setkat. Nebezpečné jsou také fenomény jako stalking, fake news a výjimkou není ani obsah, jenž v dětech plíživě podněcuje rasovou nenávist či extremistické postoje.

„Internet zcela smíchal svět dospělých a dětí bez jakýchkoliv bariér. Zkušenost z Dětského krizového centra jednoznačně potvrzuje, že mnozí rodiče vůbec netuší, co se na internetu odehrává,“ vysvětluje ředitelka Dětského krizového centra a psycholožka Zora Dušková.

Přes 80 % rodičů v průzkumu dále uvádí, že omezuje svým dětem přístup na některé internetové stránky. Většina tak ale činí jen formou slovních doporučení. Technické prostředky, jako jsou specializované blokovací aplikace, využívá jen necelá pětina lidí. Problematickým prostředím z hlediska ohrožení dětí na internetu ale nejsou jen konkrétní portály či domény. Mnoho nástrah skrývají také sociální sítě.

Více než 20 % rodičů přitom buď neví, kolik profilů na sociálních sítích jejich dítě má, nebo dosud ani netušilo, že je možné mít profilů více. „Přes 60 % respondentů uvádí, že jejich dítě má na sociálních sítích jen jeden profil. Například aplikace Instagram ale láká mladé lidi na soukromé účty, u kterých si uživatelé sami nastaví, kdo může jejich obsah vidět a komu se zobrazí jen prázdná stránka. Rodiče tak o dalších profilech nemusí vůbec vědět,“ popisuje Mališková, jednu z informací, jež web www.bezpecnevsiti.cz uvádí.

O nástrahách internetu je třeba mluvit

Podle Duškové je třeba si uvědomit, že dříve měli rodiče větší možnosti dítě kontrolovat. S příchodem chytrých telefonů však tato možnost zmizela. „Musíme si uvědomit, že chytré telefony zkomplikovaly dozor rodičů. Dříve rodiče měli přehled, kdy dítě sedí doma u počítače a je na internetu. Uměli to nastavit a omezit. S příchodem telefonů se možnost rodičovské kontroly zcela ztratila. Protože nemá-li dítě vlastní telefon, určitě ho má někdo ze spolužáků či kamarádů,“ vysvětluje psycholožka.

Je proto důležité, aby si rodiče uvědomili, že mohou mít v oblasti bezpečnosti dětí na internetu rezervy a doplnili si informace. Pomoci v tomto ohledu mohou právě weby jako www.bezpecnevsiti.cz. Rodiče se na něm mohou dozvědět více například o tom, jakými způsoby internetoví predátoři na děti obvykle útočí, jak odhalit nepravdivé informace mezi pravdivými či jak zařízení připojená na internet lépe technicky zabezpečit.

Dalším krokem by pak měla být diskuse o nebezpečích internetu s dětmi. Z průzkumu Nadace O2 vyplynulo, že se většina rodičů alespoň jednou se svými dětmi o možných nástrahách na internetu už bavila. „Online svět se však rychle vyvíjí, proto by se o jeho nástrahách mělo v rodinách mluvit pravidelně. Téma můžete citlivě nadhodit třeba při společné procházce nebo při online aktivitách doma,“ doporučuje Dominika Herdová za Nadaci O2 a web Bezpečně v síti. 

BEZPEČNĚ V SÍTI.CZ

Informační web projektu O2 Chytrá škola, na kterém naleznete informace o bezpečí vašich dětí na internetu:

  • S jakými hrozbami se mohou vaše děti na internetu setkat?
  • Jak těmto hrozbám čelit a své děti nejlépe chránit?
  • Jak odhalit fake news?
  • Jak používat technologie bezpečně a ve svůj prospěch?
  • Kvízy, kde si ověříte, zda se na internetu vyznáte
  • Zábavná a zároveň poučná videa nebo krátké filmy s tipy a informacemi o nebezpečí na internetu

You may also like...