S pomocí fondu Krabice online letos Diakonie podpořila už 321 lidí ze 110 rodin

Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice, připravuje již 11. ročník největší vánoční sbírky v Česku. Letošní Krabice od bot proběhne od 22. 11. do 5. 12. 2021. Rodiny s dětmi v nouzi
a rodiče samoživitelé ovšem potřebují dlouhodobou a smysluplnou podporu během celého roku. Právě proto existuje projekt Krabice online. Část výtěžku sbírky, alokovaná do krizového fondu, jde přímo na zajištění základních potřeb, jako jsou bydlení, jídlo nebo třeba léky.

S rodiči v obtížné situaci Diakonie po celý rok pracuje v terénních službách, poradnách, krizových centrech a azylových domech. Sociální pracovníci mohou nominovat konkrétní rodinu, které příspěvek pomůže. Příspěvky jsou zasílány vždy prostřednictvím středisek Diakonie do tří pracovních dní, obvykle ve výši 5 000 Kč na rodinu. „Nejvhodnější formu pomoci vždy domlouváme se sociálními pracovníky, kteří rodinu dobře znají,“ říká Ivo Mareš, mluvčí Diakonie.

Do sbírky se může zapojit každý. Přispět můžete kdykoli v roce prostřednictvím online darovacího formuláře na stránkách www.krabiceonline.cz. Část z prostředků z Krabice online je určena na přímou pomoc rodinám. Diakonie zatím rozdělila 529 285 Kč mezi 321 lidí ze 110 rodin.

„Sociologické studie ukazují, že chudoba je do velké míry dědičná. Mnoho dětí žije v podmínkách, které jim nedovolí ze začarovaného kruhu vystoupit. O to víc nás těší, když se to přece jen podaří. Jako je tomu u mladé slečny Julie, která v září nastoupila na vysněnou střední školu. Na přijímačky se připravovala úplně sama, doma to má hodně těžké, matka ji ponižuje, je k ní hrubá a nezajímá se o ni. Julie požádala o přijetí do našeho zařízení pro děti v krizové situaci, aby mohla z domu na nějakou dobu odejít. Díky dárcům Krabice online jsme Julii mohli pořídit všechny učebnice a pomůcky,“ doplňuje Ivo Mareš.  

Krabice od bot

Před Vánoci pořádáme každoročně také projekt Krabice od bot. Ten má dvojí cíl: obdarovat děti z chudších rodin pěkným vánočním dárkem, možná jediným, který o Vánocích dostanou, a zároveň učit děti ze zajištěných rodin solidaritě. V loňském roce dárky v krabicích od bot potěšily více než 50 000 dětí z chudších rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů.  

„Zájem o darování krabic dětem je již několik let obrovský, z čehož máme velkou radost. Děti ohrožené chudobou však potřebují pozornost a smysluplnou péči nejen o Vánocích, ale během celého roku. Právě proto je tu finanční sbírka Krabice online. Protože ty největší dárky se do krabice od bot nevejdou,“ upřesňuje Zdeňka Sobotová, manažerka projektu Krabice od bot.

Nedostupné bydlení a samoživitelé nad propastí

Covidová doba poukázala na řadu sociálních problémů, zejména na složitou situaci rodičů samoživitelů. Dalším faktorem, který ovlivňuje život rodin s nízkými příjmy, je současná bytová krize. Dle Zprávy o vyloučení z bydlení 2021 se s nedostupným bydlením potýká:

  • 36 000 až 61 000 domácností, ve kterých vyrůstá 20 000 až 51 000 dětí do 18 let;
  • dalších 130 000 až 190 000 domácností s přibližně 80 000 až 120 000 dětmi je ohroženo ztrátou bydlení.

„Situace, kdy s klienty řešíme problémy s bydlením, je v současné době častá. Takový je
i příběh paní Aleny, která se sama stará o jedenáctiletou dceru. Kvůli omezením provozu jí byl snížen úvazek v zaměstnání, v listopadu se pak musela vystěhovat z bytu a složit kauci na nový. Bojovala s placením nájmu a nezbývaly jí prostředky na další potřeby. Díky dárcům Krabice online mohla plzeňská poradna Diakonie paní Aleně na bydlení přispět,“
uvedl Ivo Mareš.

Z výtěžku sbírky Krabice online Diakonie ČCE podporuje také dlouhodobé projekty zaměřené na doučování, motivaci a podporu znevýhodněných dětí. V září například otevřela nízkoprahový klub v Jaroměři, kde zařízení podobného typu zatím chybělo.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...