Savills: Pro evropské investice do nemovitostí se očekává silné první čtvrtletí

Podle předběžných údajů společnosti Savills dosáhne celkový objem investic do nemovitostí v Evropě v prvním čtvrtletí letošního roku přibližně 70 miliard eur, což představuje meziroční nárůst o 19,5 %. Navzdory geopolitickým událostem očekává realitní poradce pro zbytek roku solidní evropskou investiční aktivitu, která bude podpořena zejména velkými portfoliovými transakcemi a transakcemi na úrovni entit.

Společnost Savills předpokládá, že celkové objemy investic do nemovitostí v Evropě v roce 2022 dosáhnou 300 až 330 miliard eur, což by bylo o 5 až 10 % nad pětiletým průměrem, pokud rusko-ukrajinská krize nebude trvat příliš dlouho a nebude mít dlouhodobý dopad na evropskou ekonomiku.

Lydia Brissy, ředitelka evropského průzkumu trhu ve společnosti Savills, říká: „Vzhledem k současnému situaci očekáváme, že většina investiční aktivity se v letošním roce zaměří na západní Evropu, zejména na klíčové země jako Velká Británie, Německo a Francie. Naše předběžné údaje za první čtvrtletí naznačují, že do těchto tří zemí směřovalo v tomto čtvrtletí 66,6 % celkového objemu evropských investic, zatímco v loňském roce to bylo 61,4 %.“

James Burke, ředitel investičního poradenství pro region EMEA ve společnosti Savills, říká: „Snad poprvé od pandemie Covid-19 se prvotřídní kanceláře jeví jako stále atraktivnější defenzivní investice, protože jsou relativně chráněny před vyšší inflací v důsledku indexace nájemného napříč hlavními evropskými městy. Na základě našich předběžných údajů se výnosy z prvotřídních kanceláří v prvním čtvrtletí roku 2022 dále snížily v průměru o 17 bazických bodů meziročně na 3,40 %. Rozpětí výnosů z kancelářských nemovitostí vůči bezrizikovým sazbám i nadále dokládá atraktivitu tohoto sektoru, a to i přes některé nedávné nárůsty výnosů dluhopisů. Vzhledem k tomu se domníváme, že potenciál dalšího poklesu výnosů je méně pravděpodobný, a předpokládáme stabilní výhled cen v průběhu roku 2022.”

Fraser Watson, ředitel oddělení investičního poradenství spol. Savills ČR a SR, komentuje: „Očekává se, že ukrajinská krize bude mít na region střední a východní Evropy větší dopad než na ostatní evropské regiony, což však neznamená, že se aktivita na trhu zastaví nebo dojde k výrazným cenovým korekcím. V krátkodobém horizontu může uzavírání transakcí trvat o něco déle a due diligence nájemců se může více zaměřit na jejich jednotlivé obchodní aktivity než dříve, ale naše komunikace s investory zatím nenaznačuje drastickou změnu jejich obchodních aktivitách. Střednědobý dopad je méně jasný a do značné míry závisí na tom, jak dlouho bude konflikt pokračovat. Očekávané zvýšení úrokových sazeb ze strany ECB má potenciál vyvolat pohyb cen, nicméně předpokládáme, že postupné změny sazeb tento dopad zmírní a že zvýšené sazby budou mít větší dopad na neprémiový sektor, kde jsou modelované ukazatele výnosnosti citlivější na úvěrové parametry.“

You may also like...