Spokojenost v práci

Je v dnešní době možné mít spokojené zaměstnance a být spokojeným zaměstnancem ve společnosti? Ano, JE.

Vždy mne velice potěší, když se dozvím, jak některé společnosti dbají na pracovní prostředí a spokojenost svých zaměstnanců. A zároveň se divím, jak je možné, že stále tolik společností nechápe nové trendy, smysl péče o své zaměstnance a jejich osobní rozvoj. A přitom je to tak jednoduché. Já, jakožto firma, pečuji o vzdělání, spokojenost a růst svých zaměstnanců, to znamená, že rostu, jsem spokojená a rozvíjím se také. A přesně o to v podnikání jde. Rozvoj = růst = vyšší výnosy = kvalitnější služby a produkty = spokojená společnost, zaměstnanci i klienti.

Dle mnohých průzkumů a výzkumů vychází, že šťastní lidé jsou v práci mnohem produktivnější. Pozitivní emoce lidi posilují, a to i v práci. Spokojení zaměstnanci jsou odolnější vůči stresu a výkonnější. O stresu si přečtěte více v článku Stres a jeho vliv na lidský organismus.

Šťastný zaměstnanec se pro firmu více angažuje, má nápady, je loajální vůči společnosti. Má zaujetí, má vyšší produktivitu práce a je ochotný doporučit produkty či služby firmy, pro kterou pracuje.

Harvardský psycholog Shawn Achor, který strávil více než deset let výzkumem a výukou, provedl svůj vlastní výzkum. Na základě svých průzkumů uvádí, že úspěch v práci vede ke štěstí a ukázal, že to vlastně může být úplně naopak. Zjistil, že pouze 25 procent našeho pracovního úspěchu je předurčeno mírou inteligence. Celých 75 procent je ovlivněno úrovní optimismu.

Zdroj: Výhoda spokojenosti – Sedm principů pozitivní psychologie, které jsou hnací silou úspěchů a výkonnosti v práci, Achor Shawn

I drobnosti se počítají.

Pečujte o své zaměstnance. Zajímejte se o své zaměstnance a zaměstnanci se budou zajímat o vaši firmu.

Ptejte se zaměstnanců na jejich názory, na jejich potřeby.  

„Když lidé nemohou říci NE, pak jejich ANO nemá žádný význam“. Peter Block

Vtáhněte lidi do firemního děje. Spoluutvářejte se zaměstnanci firemní hodnoty, vizi i cíle. Hledejte společně firemní PROČ. Jakou budoucnost jako společnost chcete vytvořit, čím chce společnost být užitečná.

Informujte své zaměstnance. Informujte zaměstnance o činnostech společnosti. Také o firemních hodnotách a vizi. Propagujte firemní úspěchy a vždy zdůrazněte, jak velký podíl na firemním úspěchu měli právě vaši zaměstnanci.

Jednejte s lidmi, jako s lidmi, nikoli jako s čísly.

Rozvíjejte své zaměstnance a vaše společnost se bude rozvíjet s nimi. Nechávejte své zaměstnance rozhodovat, budou se tím učit zodpovědnosti za svou práci.

Zaměstnanci budou ve své práci spokojení, když se budou moci podílet na tvorbě a plnění firemní kultury a jejích hodnot. Budou-li mít prostor pro svou vlastní kreativní tvorbu. A bude-li jim společnost důvěřovat například tím, že je nechá o určitých věcech spolurozhodovat.

 „Lidi podporují to, co pomáhají vytvářet“. Jack Stack

Vzbuďte optimismus v týmu a příjemné pracovní prostředí. Pomozte zaměstnancům najít jejich vlastní PROČ, svou osobní vizi – smysl jejich práce a motivaci do ní. Pokud budou zaměstnanci chodit do práce jen kvůli výplatě, nebudou cítit, že jejich práce má smysl, nebudou kvalitními zaměstnanci a nebudou šťastní. Motivace penězi je pouze krátkodobá motivace. Jak najít osobní vizi si přečtěte v článku Moje osobní vize.

Společnost nemůže udělat své zaměstnance šťastným. Nicméně společnost jako taková a tedy leader mohou pomáhat a podporovat zaměstnance. Mohou vytvořit takové pracovní prostředí, ve kterém se budou moci zaměstnanci osobnostně rozvíjet, využívat svůj vlastní potenciál a talent, což je učiní spokojenými a šťastnými, protože budou dělat to, co je naplňuje a dává jim smysl.

Na uceleném a sofistikovaném akreditačním kurzu MŠMT Kouč se naučíte mnoho světových technik z různých terapeutických okruhů, které se netýkají jen mluveného slova, ale i práce s tělem, dechem a vizí. Techniky, které usnadní život a provedou vás cestou, jak neprolévat krev, a přesto být úspěšný. Jak vést a podporovat zaměstnance. Jak motivovat sebe i druhé a jak najít a rozvíjet lidský potenciál.

Jak vás tento kurz dále podpoří:

  • Zjistíte, kde a jak hledat svou vnitřní motivaci a tedy budete vědět, jak motivovat i ostatní
  • Stanete se svým vlastním leaderem a vyzrálou osobností
  • Posílíte své sebevědomí
  • Naučíte se efektivně komunikovat a zvládat konfliktní situace
  • Dozvíte se, jak vás Neuro-lingvistické programování může podpořit v soukromém i pracovním životě
  • Naučíte se pracovat s emocemi svými i ostatních
  • Vyzkoušíte a osvojíte si jednoduché techniky na snížení stresu
  • Naučíte se, jak zvládat stres
  • Dozvíte se, jak poznat syndrom vyhoření, jak s ním pracovat a především, jak mu předcházet

Více informací o kurzu se dozvíte zde.

www.adelakarlovska.cz

www.facebook.com/manazeremstesti

www.manazer-stesti.webnode.cz

You may also like...