Společnost Lidl Česká republika získala certifikát Top Employer 2023

Nezávislý orgán Top Employers Institute provádí každoročně po celém světě certifikaci nejlepších zaměstnavatelů. Lidl Česká republika získal titul Top Employer již podruhé a patří tak mezi nejlepší zaměstnavatele v zemi. V roce 2023 získal Lidl prestižní ocenění Top Employer celkem ve 28 zemích a již pošesté získal také pečeť „Top Employer Europe“.

Společnosti, které obdržely certifikát Top Employer, se zavázaly při svých obchodních aktivitách věnovat zvláštní pozornost svým zaměstnancům a zajišťovat jim nadstandardní pracovní prostředí. Organizace Top Employers Institute provádí analýzu společností na základě informací z dotazníku HR Best Practices Questionnaire. Analýza zahrnuje šest okruhů z oblasti lidských zdrojů sestávajících z 20 hodnocených témat, například strategie rozvoje lidských zdrojů, pracovní prostředí, vyhledávání talentů, vzdělávání, diverzita, rovnost a inkluze či zajištění pohody zaměstnanců.

Co znamená být top zaměstnavatelem

Top Employers jsou společnosti s vynikající orientací na zaměstnance jako pevné součásti strategie rozvoje lidských zdrojů. Nabízet svým zaměstnancům to nejlepší pracovní prostředí podporující osobní zodpovědnost, rovné příležitosti, týmovou práci a vysoký výkon má pro společnost Lidl Česká republika zásadní význam. Podle společnosti Lidl zahrnuje atraktivní pracovní prostředí také zajištění možnosti neustálého rozvoje zaměstnanců podle jejich potenciálu a přiměřenou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

„Výjimečné časy probouzejí v lidech i v organizacích to nejlepší. A právě toho jsme byli svědky v rámci našeho letošního certifikačního programu Top Employers: společnosti, kterým byl udělen titul Top Employer 2023, podávaly výjimečný výkon. Lidl Česká republika vždy prokazoval, že mu záleží na rozvoji a blahu jeho zaměstnanců. Společně tak obohacují svět práce. Jsme hrdí na to, že můžeme vyhlásit a oslavit letošní skupinu předních zaměstnavatelů orientovaných na zaměstnance – držitele certifikátu Top Employer 2023,“ uvádí generální ředitel organizace Top Employers Institute David Plink.

„Ocenění Top Employer opět prokázalo, že vytváříme pracovní prostředí, ve kterém jsou středem našeho zájmu lidé a že růstu našich zaměstnanců dáváme nejvyšší prioritu. Prostřednictvím otevřené kultury zpětné vazby a týmové spolupráce zahrnující všechny zaměstnance budujeme zdravý tým. Lidl – to jsou především naši zaměstnanci, kteří tvoří základ úspěchu naší společnosti. Jsme proto velmi potěšeni, že naši práci v oblasti lidských zdrojů ocenil i nezávislý orgán a že společnost Lidl byla i letos oceněna jako vynikající zaměstnavatel,“ zdůrazňuje ředitel lidských zdrojů Lidl Česká republika Filip Jičínský.

Top Employers Institute je organizace, která po celém světě provádí certifikaci podniků poskytujících excelentní podmínky pro své zaměstnance a pomáhá šířit to nejlepší z jejich praxe, aby obohatila svět práce.

Foto: Lidl CZ

You may also like...