Svazu obchodu a cestovního ruchu apeluje na vládu, aby intenzivně řešila podporu cestovního ruchu

Ve středu 6. května se uskutečnilo společné jednání zástupců ministerstva pro místní rozvoj (MMR), agentury CzechTourism a Národní ekonomické rady vlády s představiteli sektoru cestovního ruchu. Debata se týkala další pomoci této oblasti, výrazně zasažené koronavirovou pandemií.

Zástupci cestovního ruchu ocenili dosavadní aktivní přístup MMR, nicméně požadují okamžitou, komplexní a intenzivní podporu. Již 30. března 2020 předložili podnikatelé Záchranný plán pro oblast cestovního ruchu, podle něhož by se měla vláda ve svých aktivitách řídit, nicméně se zatím realizace navrhovaných opatření v převážné části nedočkali. Je třeba připomenout, že před koronavirovou krizí v oblasti cestovního ruchu pracovalo 240 000 lidí a odvody do veřejných rozpočtů činily 140 miliard korun ročně. Dá se předpokládat, že kvůli současné nečinnosti přijde v tomto oboru o práci minimálně 30 % lidí a propady příjmů z této oblasti budou obrovské.

Zainteresované strany se dohodly na:

  • urychleném předložení akčního plánu pro oblast cestovního ruchu na vládu,
  • nutnosti napřít veškerou pozornost na podporu poptávky formou voucherů a snížení DPH na služby v oblasti cestovního ruchu,
  • prodloužení programu Antivirus na udržení pracovních míst,
  • potřebě zajištění dostatečných kapacit na CzechTourism jak pro vytvoření systému podpory cestovního ruchu, tak i pro schopnost inspirovat Čechy k cestám po České republice.

Nabídku výhodných voucherů pro tuzemské pobyty, snížení DPH na služby v cestovním ruchu a prodloužení programu Antivirus považují zástupci podnikatelů za zásadní, bez těchto opatření není možný rychlý restart oblasti cestovního ruchu a udržení maximálního počtu pracovních míst v daném oboru.

You may also like...