Připojte se v dubnu k výzvě 10 000 kroků, udělejte něco pro své zdraví

Na současný neutěšený zdravotní stav obyvatel reagovalo Partnerství pro městskou mobilitu z.s.m, které vyhlásilo...