NTM vrací po opravě na trať nejstarší elektrický železniční vůz u nás M 400.001 zvaný Elinka

2. července 2022 vyjede na trať po čtyřleté pauze při příležitosti Léta na Bechyňce...