Slůňata v Zoo Praha dosáhly stejné váhy – každé má aktuálně 204 kilogramů

Samičky slona indického, které od sebe věkově dělí šest týdnů, dosáhly úplně stejné váhy...