Malíři z Cechu pomáhají na charitativních akcích

Rok 2020 je rok dobrých skutků a poctivého řemesla, aspoň podle Cechu malířů, lakýrníků...