Nadace Olgy Havlové rozdělila 7,5 milionu korun na péči o seniory a nevyléčitelně nemocné

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové z grantových programů Paliativní péče...