Novela zákona o odpadech řeší mnoho věcí pouze v obecné rovině, chybí prováděcí vyhlášky

Novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon by měl být platný...