UPM je garantem české účasti na Trienále designu a architektury v Miláně

Po padesáti letech se Česká republika opět účastní Trienále designu a architektury v Miláně,...