Tramvaje na Václavském náměstí

V roce 1927 byla provedena zásadní přestavba náměstí z důvodu  rostoucí intenzity automobilové dopravy. koleje tramvají byly poprvé umístěny do středu náměstí, které bylo toho času zejména dopravní tepnou.
V roce 1980 byla trať bez náhrady zrušena a nahrazena záhony.

Přínosy tramvají pro Václavské náměstí:
cestující MHD dnes nabídku Václavského náměstí neznají, protože jedou jinudy nebo metrem. obchodní a kulturní nabídka náměstí bude z tramvaje viditelná při každodenních cestách. lepší dostupnost Václavského náměstí z jiných částí centra města – již nebude nutné všechny krátké cesty řešit metrem s velkou docházkou nebo pěšky.

Proč obnovit tramvaje právě teď?
Příprava nové tratě přímo na Václavském náměstí je nyní načasována v koordinaci s celkovou revitalizací náměstí. Tramvajová trať na náměstí nevytvoří nároky na nové dopravní plochy – kleje budou umístěny do plochy plánovaných vozovek při revitalizaci náměstí.

Rozdílný pohled Pražanů v centru a na okraji města:
Cestující z okolí centra a okraje jsou po cestě metrem ochotni dojít do cíle své cesty (většinou práce) i poměrně delší vzdálenost. Stejně je neobtěžuje podobná cesta zpět. 
Lidé žijící v centru. kteří potřebují denně v centru města řadu věcí vyřídit, často problém vnímají více. Stejně i lidé, kteří potřebuji po centru často cestovat z pracovních důvodů.

Řešení tramvajové tratě

Tři přínosy, jedno riziko.
1. Významné zrychlení řady spojení hromadnou dopravou mezi centrem a jeho nejbližším okolím.

2. Zlepšení pravidelnosti a plynulosti tramvajové dopravy v centru i na obvodu města vytvořením nových možností řešení mimořádných situací.

3. Impuls k obnově Václavského náměstí do podoby, jakou si Praha zaslouží, při zdvojnásobení prostorů pro pěší.

Riziko: Výhodnost nových spojení je tak výrazná, že může být obtížné veškerou poptávku plně uspokojit. Koncept linkového vedení je proto připravován velice střídmě s důrazem na využití nových možností, ale současně nepřetěžování dalších tratí.

 Povrch plochy kolejí bude navržen s architekty ve vhodné historizující podobě. ideálním příkladem, že taková spolupráce je možná i v Praze, je již v předstihu realizovaný úsek kolejí u Národního muzea.

Print Friendly, PDF & Email