V rakouské dílně Grassmayr dokončili falešný zvon. Na Zvon #9801 se vybrala více než polovina částky

Projekt Zvon #9801, který připomíná hlas tisíců českých zvonů umlčených za druhé světové války, vstupuje do další fáze. Ve zvonařské dílně Grassmayr v Innsbrucku zhotovili takzvaný falešný zvon, který slouží jako základ pro zvonovou formu. Poprvé lze v reálné velikosti vidět podobu budoucího mohutného zvonu o váze 9801 kilogramů. Do veřejné sbírky na odlití zvonu už dárci přispěli více než polovinu částky. Darem ve výši tří milionů korun se připojil další velký partner, společnost J&T Real Estate.

Realizace projektu Zvon #9801 vstoupila do první fáze fyzické výroby. Zvonaři nejprve vyrobili dřevěnou šablonu, která stanovuje profil a tón zvonu. Pomocí té vykroužili z hlíny falešný zvon. Jeho povrch je voskový a na něm jsou z červeného vosku vymodelovány budoucí reliéfy, nápisy i koruna zvonu. Výzdoba je tak na falešném zvonu mnohem zřetelnější, než po odlití na vlastním Zvonu #9801. To pomáhá kontrole, zda je vše správně umístěno a reliéfy či texty neobsahují chyby.

V dalším kroku se falešný zvon s voskovými reliéfy pokryje několika vrstvami jemné hlíny, která se následně vypálí. Falešný zvon se tím nenávratně zničí, ale přesný tvar, reliéfy i nápisy budoucího zvonu zůstanou otištěny do posledního detailu v hliněné formě. Takto vzniklý negativ se pak vyzvedne, odstraní se zbytky falešného zvonu, vše se vyčistí a sesadí zpět. Forma zvonu je tím hotova a zbývá ji připravit pro odlévání, tedy formu pevně stáhnout kovovými obručemi, usadit ji do licí jámy a utemovat zeminou, aby nepukla a vydržela ohromný nápor roztavené zvonoviny o teplotě přes 1000°C.

Iniciativa Zvon #9801 svěřila výrobu proslulé dílně Grassmayr, nejstaršímu zvonařství v Rakousku, které odlévá zvony už přes čtyři sta let. Zvony z Innsbrucku znějí ve více než stovce zemí celého světa včetně Česka. Z Tyrol první putovaly do českých zvonic už za Rakouska-Uherska. Zvon #9801 odlijí bratři Johannes a Peter Grassmayrovi, kteří již jako čtrnáctá generace pokračují v nepřerušené rodinné tradici.

Reliéfní výzdobu pamětního Zvonu #9801 navrhli pražští zvoníci. Hmotnost 9801 kilogramů odkazuje na 9801 zvonů zrekvírovaných nacisty z českých a moravských zvonic. Motiv zničených zvonů se odráží i na výzdobě, plášť bude z jedné strany symbolicky poskládán ze střepů zvonů, které byly v roce 1942 z pražských Manin odvezeny. „Naším záměrem je připomenout zničené zvony nejen nápisem, ale i přímo v reliéfní výzdobě pláště nového zvonu. Základ tvoří fragmenty inspirované různými zaniklými zvony včetně částí původní výzdoby a úryvků textů, z nichž vyrůstá nový funkční celek. Připomínáme tak úsilí řady českých zvonařských dílen a vytváříme most mezi ztraceným a novým, tradičním a současným a snad i mezi lidskými srdci,“ říká staroměstský zvoník Kryštof Čižinský, který je spolu s Jakubem Kamínkem autorem návrhu pláště.

Vznik Zvonu #9801 není možný bez podpory dárců. Cílová částka potřebná na realizaci celého projektu se nyní odhaduje na dvanáct milionů korun, zvýšení oproti původním rozpočtu je dáno nárůstem cen materiálu. Do veřejné sbírky přispělo už více než 2000 individuálních dárců. Díky daru ve výši tří milionů korun od společnosti J&T Real Estate, se již podařilo celkem vybrat více než polovinu potřebných financí. Společnost se stala druhým velkým partnerem projektu a hodlá se na jeho financování podílet i dále. Zvon #9801 by nemohl vzniknout ani bez podpory a aktivního zapojení prvního významného dárce – Nadace PPF, v čele s Janou Tomas Sedláčkovou, členkou správní rady, díky níž bylo možné započít realizaci náročného projektu Zvon #9801.

Nový hlas za umlčené zvony by se měl v Praze poprvé rozeznít v srpnu 2022, přesně 80 let poté, co z pražských Manin odplula poslední loď s rekvírovanými zvony do Hamburku. Zvon bude darován hl. m. Praze a měl by být umístěn v připravovaném parku na Rohanském ostrově. Tedy v místě, kde v roce 1942 bylo shromaždiště, tzv. hřbitov zvonů, z celého protektorátu Čechy a Morava.

Půjde o mimořádnou událost, naposledy obdobně velký zvon přibyl do Prahy před téměř pěti sty lety, kdy byl v roce 1549 pro katedrálu sv. Víta ulit náš největší zvon Zikmund. Iniciátoři projektu věří, že Zvon #9801 podpoří návrat dalších zvonů do věží a zvonic, které zůstaly od osudného roku 1942 prázdné. 

Zvon #9801 v číslech:

  • spodní průměr       258 cm.
  • výška bez koruny   187 cm
  • hmotnost zvonu     9 801 kg
  • hmotnost srdce      cca 300 kg
  • nárazový tón          f0

You may also like...