VOLNÍ JAKO PTÁCI: Interaktivni online projekt Národního divadla pro školy v distanční výuce

I v době epidemií a nucených izolací se dospívá a je potřeba žít dál. Děti a dospívající se potřebují potkávat a společně prožívat to, že přecházejí práh z dětství do dospělosti. Zaměstnávají je témata osobní identity, intimity, vyjádření sebe sama, genderové orientace a společenských rolí.

„Nemůžeme zastavit život, a tak v době, kdy jsou zavřené školy a některá divadla nehrají, přicházíme s formátem, který přes digitální technologie umožní sdílení zážitků z tance a hry,“ vysvětluje autorka projektu Tereza Dobiášová.

Je potřeba žít, tančit, zpívat, mluvit a sdílet krásu dál. I v čase Covidu.

Každý účastník programu se v určený čas přihlašovacím údajem přihlásí přes svůj počítač nebo chytrým telefonem v platformě aplikace ZOOM (není třeba nic instalovat) k „nastavené události“. Celé představení se vlastně odehraje jako „videokonference“. Režisérka na začátku všem účastníkům vysvětlí pravidla a uvede do tématu. Tanečnice po krátkém vystoupení navedou účastníky do aktivní interakce s výrazem, obličejem, pohybem. Šedesátiminutový program uzavírá společná reflexe zážitku.

Inspirace a původní tvar

Inspiračním zdrojem pro původní fyzické interaktivní divadelní představení byla perská mystická báseň ze 13. století PTAČÍ SNĚM. Námět zpracoval např. Peter Brook a v knižní podobě také ilustrátor Petr Sís. Dramaturgyně a režisérka Tereza Dobiášová chtěla vytvořit „pouť k sobě“. V průběhu přípravy inscenace však do díla přirozeně vplynulo téma divadla – čím je pro lidi, kteří v něm žijí. Představení tak lze chápat jako otevření dveří do divadla, možnost „prožít divadlo“ i pro ty, kteří ještě nikdy na jevišti nestáli. Původní fyzické divadelní představení vzniklo v produkci Sladovny Písek a ve spolupráci s italským divadlem TPO.

On-line adaptace

Karanténa inspirovala Terezu Dobiášovou a její spolupracovníky k adaptaci projektu pro online prostředí. Realizace byla podpořena z evropského grantu Creative Europe. Projektu se účastní tanečnice Laterny magiky.

“Chyběl nám fyzický kontakt, prostor, učili jsme se zacházet s aplikacemi…,” popisuje přípravu online projektu tanečnice Běla Dobiášová. „Studenti ze svých monitorů reagují impulzivněji, než jsem očekávala, cítí se před kamerami svých počítačů zcela přirozeně. Během interakcí jsem měla pocit, jako bychom byli všichni společně v jedné místnosti a užívali si přítomný okamžik.”

Realizace v ND

Národní divadlo se dlouhodobě snaží v rámci programu ND + hledat a testovat nové formáty práce s publikem. Projekt VOLNÍ JAKO PTÁCI je z hlediska participace s publikem v českém prostředí úplně mimořádný formát.

Představení jsou určená pro školní kolektivy a zájmové skupiny dětí mezi 14 a 16 lety, které se aktuálně nemohou fyzicky potkávat, protože jsou třeba v karanténě.

Koncepce a scénář: Tereza Dobiášová režie: Tereza Dobiášová a Davide Venturini On-line režie: Lenka Hubáčková
Performance: Běla Dobiášová, Anna Homola/Lucie Hrzalová
S použitím hudby: Billie Eillish Délka online představení: 60 minut

Objednávky: l.hubackova@narodni-divadlo.cz

Díky podpoře Ministerstva kultury je doprovodný program realizován bez vstupného.

Doprovodné programy ND+ 2020/2021

Národní divadlo se intenzivně věnuje práci s publikem. Již několikátou sezonu si mohou diváci pod značkou ND+ vybírat z široké a rozmanité nabídky doprovodných programů napříč všemi uměleckými soubory. Jejich cílem je přiblížit divadelní umění a Národní divadlo co nejširšímu spektru zájemců tak, aby si každý mohl budovat spojnice mezi vlastními zájmy a divadlem jako svobodným prostorem pro tvorbu a myšlení.

V aktuální sezoně nabízíme v rámci ND+ téměř padesát různých doprovodných programů. Tradiční formou kontaktu s publikem jsou pravidelné Dramaturgické úvody, Setkání s tvůrci po představeních a generálních zkouškách, Hovory s… při baletních premiérách nebo oblíbené autogramiády s baletními a operními umělci či formát O hodinu dřív. V rámci programu ND dialog mají diváci možnost v neformální atmosféře sdílet s ostatními svůj bezprostřední zážitek z daného představení.

Speciální pozornost věnují lektorky ND+ výchově k diváctví žáků základních a středních škol. Práce s mladou generací probíhá především formou tvůrčích dílen, které se obsahově váží k jednotlivým baletním a činoherním inscenacím a předcházejí vlastní návštěvě vybraného představení v divadle. V minulé sezoně přibyly tvůrčí dílny k činoherním inscenacím Kytice, Král Oidipús a připravuje se dílna Idiot. Nabídku programů k baletním inscenacím (dílny k Labutímu jezeru, Marné opatrnosti) rozšíří dílna k inscenaci Romeo a Julie a Spící krasavice a vzhledem k narůstajícímu zájmu se počítá i s pokračováním dílen určených dospělým divákům a studentům (například Jednoduše Kylián). Školy si však mohou vybrat i z obecněji laděných tvůrčích dílen o divadelním umění a profesích Počítejte s baletem, Divadlo? Divadlo!, o historii Národního divadla Národní hoří! či jeho jednotlivých scén.

Tablety a augumentovaná realita hrají důležitou roli také v programu Na stopě Národního divadla a Příběhy foyeru. V dílně Jdeme do divadla! děti hravým způsobem zkoumají formy a hranice chování ve společnosti. Zajímavým formátem bude i dílna Vivat Čajkovskij!. Středoškolským divákům se intenzivně věnuje kurz ND Young, ve kterém jsou propojeny návštěvy vybraných představení s hereckými, scénografickými a režijními workshopy. Milovníci hudby se mohou přihlásit do Operního semináře, který účastníky povede ke zpracování divadelního zážitku formou kritických reflexí. Kurz Piš hry! se věnuje tvůrčímu psaní a je vhodný pro začínající i pokročilé dramatiky. Jak lépe chápat skrze prožitek; a jak lépe prožívat skrze chápání? To umožní pochopit kurz Bavme se o divadle.

Cyklus besed pod názvem ND Talks umožňuje otevřený dialog odborníků s širokou veřejností. Výběr témat vychází z aktuálních činoherních inscenací, ale také z kulturně společenských otázek dneška, například té, jež se ptá po úloze Národního divadla v 21. století. Cyklus ND Café umožňuje v neformálním rozhovoru s pracovníky ND nahlédnout do divadelního provozu a seznámit veřejnost s některými divadelními profesemi, jež jinak zůstávají divákovu oku skryté. Nejen dospívající diváci oceňují interaktivní doprovodný program s tablety videowalk PLAY MAETERLINCK před představením Modrý pták.

Podobný formát zážitkové procházky divadlem si mohou dopřát i dospělí diváci. Vždy o přestávce představení Faust se koná speciální akce audiowalk F.A.U.S.T. Corporation a v nově se můžete těšit na nový videowalk k inscenaci Kráska a zvíře. Rodinám s dětmi jsou určené dílny před představením Zahrada a Vidím nevidím a doprovodný program Seznamte se, Laterna, během kterého si zvídaví diváci přímo na jevišti vyzkouší některé divadelní a technické principy Laterny magiky. Velké oblibě především u mladších dětí se těší představení z cyklu Opera nás baví a Miniopery.

Formou komentovaných procházek umožňujeme zájemcům poznat zázemí divadelního provozu např. Zákoutí archivu Národního divadla, či prozkoumat s dalekohledem vnější plášť historické budovy ND Tajemství fasád. V minulé sezoně se osvědčil projekt Můj divadelní deník. První sérií listů k aktuálnímu repertoáru všech uměleckých souborů nabízí hádanky, křížovky, ilustrace k domalování či vybarvení, spoustu prostoru pro zapsání zážitků z navštívených představení, místa na vlepování samolepek k inscenacím apod.

Průběžně budou vznikat nové listy, které si děti mohou pořídit při různých doprovodných akcích. K oslavám významných světových či mezinárodních dní připravujeme speciální programy pro veřejnost a jsme součástí tradičních domácích či mezinárodních kulturních akcí, jako jsou Noc divadel, Světový den divadla, Na den pod zem, Mezinárodní den tance, Noc literatury, Den dětí, Zahájení a zakončení sezony, apod.

www.ndplus.cz 

You may also like...