Výsledky 12. ročníku prestižního žebříčku nejúspěšnějších fondů na českém trhu

Již podvanácté byly zveřejněny výsledky prestižního ocenění nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech v jednotlivých kategoriích umístily: Amundi Funds Cash USD v kategorii Konzervativní fond, Conseq Invest Konzervativní v kategorii Konzervativní dluhopisový fond, mezi Progresivními dluhopisovými fondy obsadil první příčku J&T BOND CZK, v kategorii Smíšených fondů zvítězil Amundi Fund Solutions – Balanced a fond BNPP Aqua zvítězil v kategorii Akciový fond. Letos poprvé byla soutěž rozšířena o zvláštní kategorii Fond kvalifikovaných investorů, kde získal ocenění Accolade Industrial Fund. Výsledky ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021 byly vyhlášeny na slavnostním večeru, který se uskutečnil 10. února v pražském Mánesu.

Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021 (www.investiceroku.cz) je zhodnotit investiční fondy objektivní a zároveň – pro běžného českého investora – srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků.

„Uplynulý rok patřil na českém trhu investic nepochybně k těm rekordním. Na nebývalý zájem Čechů o investice působily dva faktory. Rostoucí inflace, která přiměla i dosud váhavé střadatele hledat investiční nástroje, které přinesou zhodnocení a ochrání jejich peníze. Tím druhým vysoké zhodnocení na akciových trzích. Fondy prokázaly i v roce 2021, že dokážou generovat investorům velmi zajímavé zisky. Přepokládáme, že i rok 2022 bude ve znamení investic do fondů. Fondy jsou totiž jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější forma zhodnocování prostředků menších investorů,“ řekl Filip Duchoň, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

„Pokud jde o náš pohled na letošní vývoj na fondovém trhu, jsou naše očekávání, i přes současné poklesy, pozitivní – minimálně na první tři čtvrtletí. Inflace bude kulminovat, nadále bude nutit investory nedržet peníze na běžných účtech. Na akciových trzích by i nadále měly pozitivně působit efekty měnového uvolňování a pocovidového ekonomického oživování. Je možné, že oba faktory – vysoká inflace a růst akcií – s koncem roku začnou oslabovat. Nicméně fondy jsou pro investory tím nejracionálnějším řešením, kam vložit peníze,“ řekl Jan Macek, vedoucí produktového oddělení, Fincentrum & Swiss Life Select.

Vítězné fondy Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021

Hlavní kategorie

KATEGORIE

1. místo

2. místo

3. místo

Konzervativní fond

Amundi Funds Cash USD – A2 USD (C)

BNPP USD Money Market Cap C

Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR A Acc

Konzervativní dluhopisový fond

Conseq Invest Konzervativní A

MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond A2 USD

Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd USDH A Acc

Progresivní dluhopisový fond

J&T BOND CZK smíšeny otevřeny podílový fond

J&T MONEY CZK otevřený podílový fond

Allianz US Short Duration Hi Inc Bd AT (H2-CZK)

Smíšený fond

Amundi Fund Solutions – Balanced A CZK Hdg

BGF ESG Multi-Asset A2 EUR

Invesco Pan European High Income A Acc CZK Hgd

Akciový fond

BNPP Aqua Cap C RH CZK

Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc

NN (L) Global Sustainable Equity X Cap CZK Hedi

Zdroj: Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021

Zvláštní kategorie

 Fond kvalifikovaných investorů: 

 Accolade Industrial Fund

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2021

„V rámci zhodnocení dosaženého v roce 2021 „zabodovaly“ fondy zaměřené na energie, především ropu a zemní plyn. To platí i pro nemalý počet fondů cílících na východní Evropu, kde je na lokálních akciových burzách právě sektor energií výrazně zastoupen. Je zde hojně zastoupen i finanční sektor těžící z regionálního zvyšování úrokových sazeb. Finanční sektor, energie, a velká část komodit táhla skupinu fondů hodnotového investování, které tak po čtyřech letech výkonnostně předčily fondy růstových akcií. Z geografického hlediska se obecně dařilo trhům v USA a Evropě, které za sebou nechaly akcie rozvíjejících se trhů či Británie i Japonska,“ komentuje výsledky ocenění Jan Macek, vedoucí produktového oddělení, Fincentrum & Swiss Life Select.  

Konzervativní fondy

Výzvou v současném investičním prostředí bylo pro konzervativní fondy dosáhnout alespoň nějakého kladného zhodnocení. Podařilo se to zejména fondům, které investovaly do peněžních nástrojů denominovaných v americkém dolaru. Ten v roce 2021 posílil vůči české koruně.

Konzervativní dluhopisové fondy

U dluhopisových konzervativních fondů rezonovalo téma narůstající inflace a s tím spojeného očekávání zpřísňování měnové politiky centrálními bankami. Z tohoto důvodu se v popředí umisťovaly fondy držící protiinflační dluhopisy. První příčku si ale vysloužil konzervativní fond zaměřený velkou měrou na česká bezpečná aktiva. Velice krátké splatnosti držených dluhopisů a velká expozice vůči českému peněžnímu trhu dokázaly fond učinit odolným v jinak spíše výkonnostně ztrátové kategorii.

Progresivní dluhopisové fondy

U progresivních dluhopisových fondů sehrály zásadní roli rizikovější korporátní dluhopisy. S velkým náskokem za sebou nechaly bezpečnější korporátní a státní dluhopisy investičního stupně. Vítězily fondy s menší citlivostí na růst úrokových sazeb a fondy s nízkým kolísáním výnosu.

Smíšené fondy

Ve smíšených fondech nerozhodoval o úspěchu pouze vhodně zvolený poměr mezi jednotlivými třídami aktiv. Důkazem toho jsou různé strategie použité nejúspěšnějšími fondy. Na třetím místě figuruje fond, který výrazně posílil váhu dluhopisů proti akciím, za to si ale vybral rizikovější výnosnější dluhopisy. Na druhém místě naopak fond upřednostnil v portfoliu akcie. Výherce pak celý rok udržoval přibližně stejné poměry mezi akciemi a dluhopisy.

Akciové fondy

V rámci hodnocení Investice roku se na druhé a třetí pozici umístily fondy, v jejichž portfoliích dominoval právě region USA. Druhý nejúspěšnější fond pak těžil i ze zaměření na americké akcie s větší tržní kapitalizací, kterým se v roce 2021 dařilo. Vítěz soutěže je reprezentantem sektoru vodohospodářství, které poslední tři roky dodává svým investorům nadstandartní výnos. Nehledě na sektorové zaměření, dokázaly všechny tři nejúspěšnější fondy výkonnostně porazit své benchmarky.  Za jejich umístěním stojí tedy i dobrá práce portfolio manažera při analýze a výběru konkrétních akcií.

Fondy kvalifikovaných investorů

Ocenění ve zvláštní kategorii si odnesl fond Accolade Industrial Fund. Přesvědčil svým zaměřením na průmyslové a zejména logistické parky, které získaly na atraktivitě díky rozmachu sektoru e-commerce nejen v posledních pandemických letech.

METODIKA FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2021

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prestižní vyhodnocení českého fondového trhu. Nezávislá analýza společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která je založená na objektivních parametrech investičních fondů, má za cíl upozornit na nejúspěšnější fondy v rámci daných kategorií. Jsou jimi ty, které dokázaly dosáhnout nejvyšších výnosů v co nejlepším poměru k podstupovanému riziku, a to nejen v jednom roce, ale i s přihlédnutím k letům předchozím. Celkem bylo v rámci Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021 hodnoceno 941 fondů.  www.investiceroku.cz/metodika/

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021 – Parametry hodnocení fondů v hlavních kategoriích

Absolutní výkonnost – čistá výkonnost daného fondu v roce 2021 a ve dvou předešlých letech, a to v korunovém vyjádření. Čím vyšší výnos, tím lepší.

Sortino ratio – zjednodušeně řečeno vztah výkonnosti fondu (jaké zhodnocení přinesl) k jeho volatilitě (jak moc cena fondu v průběhu času kolísala). V ideálním případě fond dosahuje vysokého výnosu při minimálním kolísání. I zde je kromě samotného roku 2021 částečně zohledněn rok 2020 a 2019.

Information ratio – porovnání tržního nadvýnosu fondu s jeho volatilitou. Tržní nadvýnos je v podstatě přidaná hodnota portfolio manažera fondu. Tedy to, o kolik fond vydělal více než trh, na kterém se pohybuje. Opět ideálně – pokud fond poráží trh za cenu nízkého kolísání a opět s přihlédnutím k historii let 2020 a 2019.

Pro jednotlivé kategorie jsou použity tyto vážené průměry ukazatelů v tomto poměru:

 Kategorie

Absolutní výnos

Sortino ratio

Information ratio

 Akciové

20 % 

60 % 

20 % 

 Konzervativní dluhopisové

20 % 

80 % 

0 % 

 Progresivní dluhopisové 

20 % 

60 % 

20 % 

 Smíšené

0 % 

100 % 

0 % 

 Konzervativní

35 % 

65 % 

0 % 

Více informací najdete na www.investiceroku.cz.

You may also like...