Výstava botanické zahrady v Troji Jak krmit ptáky

Botanická zahrada hl. m. Prahy opět připravila pro své návštěvníky panelovou fotografickou výstavu „Jak krmit ptáky?“. Ke zhlédnutí bude od 20. ledna v Ornamentální zahradě, která je součástí venkovních expozic, a ty jsou až do konce února přístupné bezplatně. Příchozí zde najdou mnoho užitečných informací a odpovědí na otázky kolem krmení a přikrmování ptactva. Současně je připravený i výukový program pro mateřské školy a první třídy základních škol. Výstava se koná do 26. března. V areálu botanické zahrady se pozorní návštěvníci s řadou ptáků mohou setkat „naživo“, ať už se jedná o různé druhy sýkor, červenky, hýly, nebo sojky a strakapoudy. 

„Rozhodli jsme se opět uspořádat oblíbenou fotografickou výstavu nazvanou ‚Jak krmit ptáky?‘. Návštěvníci vítají informace, které se o dokrmování ptáků dozvídají. Velmi oblíbené jsou i programy pro malé žáčky. Výstava je v letošním roce ještě rozšířena o informace o druzích, které zimují v Asii. Tomuto kontinentu totiž bude věnováno téma letošní sezóny, asijské stopy naleznou příchozí v celé zahradě. Je tedy na co se těšit,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Výstava představuje nejnovější poznatky v oblasti celoročního přikrmování ptáků v našich zahradách. Zájemci se dozvědí, čím správně opeřencům v naší krajině přilepšit, na panelech naleznou také vyobrazené základní typy krmítek nebo poznají přírodní sortiment ptačí potravy, který lze nalézt ve většině zahrad, parků i ve volné přírodě.

Botanická zahrada se přikrmování ptáků věnuje dlouhodobě. V jejím areálu lze narazit hned na několik krmných stanovišť, kde je možno se „naživo“ setkat například se sýkorou koňadrou a sýkorou modřinkou, brhlíkem lesním, mlynaříkem dlouhoocasým, červenkou obecnou nebo sojkou obecnou, drozdem kvíčalou, žlunou zelenou a strakapoudem velkým. Pozorovat a fotografovat ptactvo v trojské zahradě se dá celoročně.

Výukový program o ptácích pro děti

Trojská zahrada k výstavě připravila na únor doprovodný edukační program pro mateřské školy a 1. třídy základních škol. Děti se dozvědí, čím správně krmit ptáky, jaké druhy mohou na krmítku spatřit, na co si při krmení dávat pozor. V rámci programu získá třída i balíček krmení pro volně žijící ptactvo od firmy Forestina, která je partnerem letošní výstavy.

Více informací o výstavě Jak krmit ptáky? najdete na webu botanické zahrady: botanicka.cz/clanky/akce/jak-krmit-ptaky

Akce Botanické zahrady hl. m. Prahy:

  1. 1. – 25. 3.

Džungle, která nespí

V zimních měsících si botanická zahrada připravila jedinečné večerní komentované procházky setmělými prostory skleníku Fata Morgana, nazvané Džungle, která nespí. Noční návštěva expozice poskytuje zcela jiný zážitek než návštěva ve dne. Některé druhy rostlin rozkvétají právě za tmy a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek. Je nutné si předem rezervovat místo vyplněním jednoduchého formuláře na webu botanické zahrady. Na prohlídku setmělou džunglí se zájemci mohou vydat až do 25. března.

  1. 1. – 26. 3.

Fotografická výstava Jak krmit ptáky?

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Krmit jen v zimě? Co když přijde mírná zima? Krmit celoročně? Čím krmit? Na všechny tyto otázky u nás naleznete odpovědi. Dotkneme se i témat napajedel, doporučíme vám, které dřeviny je dobré na zahradě pěstovat, aby zde i v zimě ptáci nalezli potravu, a podíváme se také na druhy ptáků zimující v Asii. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

  1. 2. – 6. 4.

Přednáškový cyklus

I v letošním roce nás čeká oblíbený cyklus přednášek napříč botanickými tématy. Odborníci nejen z botanické zahrady si připravili pestrý obsah, který zaujme vášnivé botaniky i zvídavé laiky. Celý cyklus se ponese v asijském duchu. Přednášek je možné zúčastnit se jak osobně přímo v botanické zahradě, tak i online. Konají se každý čtvrtek vždy od 17.30.

You may also like...