Výzkumníci se spojili se sedláky, chtějí lepší hospodaření s přírodními zdroji

Prioritou členů Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) je udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a rozvoj vlastních hospodářství tak, aby je v co nejlepším stavu mohli předat budoucím generacím. To vše by nešlo, aniž by se neustále nevzdělávali a neuplatňovali na svých polích jak léty prověřené postupy, tak nejnovější poznatky, o něž se u nás v oblasti rostlinné výroby zasluhují zejména pracovníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV). Proto se zástupci obou zmíněných organizací dohodli na podepsání memoranda o vzájemné spolupráci, která umožní ještě více propojit výzkum a vědu s praxí.

Mezi hlavní témata, kterými se obě strany dlouhodobě zabývají, patří co nejlepší hospodaření s půdou a vodou, kvalita komodit, udržitelné a účelné využívání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, s tím spojené předcházení vzniku rezistence, uplatňování integrované ochrany ovoce, zeleniny i polních plodin. Někteří členové se například na základě článků v našem stavovském časopise Selská revue rozhodli s vědcem Romanem Pavelou vyzkoušet biologické metody ochrany rostlin.

„Pro naši práci potřebujeme zpětnou vazbu od zemědělců, tak abychom mohli zkoumat aktuální problémy, kterým musí v praxi čelit,“ uvedl ředitel VÚRV Jiban Kumar. Dále doplnil, že by bylo ideální provádět analýzy přímo na konkrétních farmách (například testování kvality půdy), jež by byly dobrovolně zapojeny do spolupráce s výzkumným ústavem. S tím je spojená i potřeba finanční podpory, kterou je nutné zajistit.

Je tedy zřejmé, že toto spojení přinese výhody jak pro sedláky, tak pro vědce. Ti si budou moci své nejnovější poznatky ověřit v praxi či dokonce své pokusy a výzkum vést přímo na farmách a polích jednotlivých členů ASZ ČR. Sedláci budou mít zase nejnovější poznatky, které jim pomohou na jejich hospodářstvích.

„Je také žádoucí, aby se obě organizace společně aktivně zapojily do boje proti často zmiňovaným mýtům, které pokřivují pohled veřejnosti na zemědělství,“ konstatoval předseda ASZ ČR Josef Stehlík. Mezi tato témata patří například škodlivost řepky, používání neonikotinoidů, organická hmota v půdě a řada dalších. Asociace by rovněž uvítala výzkum v oblasti používání pesticidů, jejich účinnosti a následném vlivu na životní prostředí, zejména na kvalitu vod.

You may also like...