Západočeská galerie v Plzni představuje výstavu Sobě ke cti, umění ke slávě

Výstava představuje známé i méně známé soukromé historické umělecké sbírky vzniklé na našem území, jejich majitele, zaměření, stejně jako jejich následné osudy. „Výstava připomíná jména barokních šlechtických sběratelů, často vázaných kzápadním Čechám (Černínové), dále milovníky umění z měšťanských kruhů 19. století a rovněž slavné sběratele spojené s moderním uměním, jakými byli Vincenc Kramář, Emanuel Hloupý, František Čeřovský či Josef Sudek,“ uvedla spoluautorka výstavy Marcela Rusinko ze Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Výstava propojuje čtyři staletí umělecké tvorby, díla starých mistrů českého i zahraničního původu (Petr Brandl, Sebastiano Ricci, Tilman Riemenschneider) jsou na ní konfrontována s uměním 19. století a české moderny (Arnold Bòcklin, Antonín Mánes, Antonín Slavíček, Bohumil Kubista, Antonín Procházka). Návštěvník uvidí renesanční skvosty ze sbírky Jana II. z Lichtenštejna stejně jako díla českého kubismu ze sbírky Vincence Kramáře.

Postupně se proměňující role veřejných muzeí umění v dnešním virtuálním světě znovu vyvolává otázku po jejich podstatě. Nepřímo vyzývá k návratu k samotným jejich pramenům, generace budovaným fondům originálních a jedinečných uměleckých děl. Přestože kvalitativní jádro většiny veřejných kolekcí dodnes, i po vlně restitucí, tvoří zlomky původně soukromých uměleckých sbírek, u řady známých a vystavovaných prací paradoxně zůstává jejich bohatá a často velmi dramatická provenienční historie zcela neznámá,“ doplňuje druhý z autorů výstavy, Vít Vlnas z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Dynamické a zpravidla ne zcela dobrovolné převody uměleckého majetku v průběhu posledního staletí na našem území, dlouholetý systematický společensko-politický tlak usilující o „vymazávání“ vazeb na původní majitele cenností, ale i zájmy současného uměleckého obchodu poněkud odsunují do pozadí otázku, co nám fragmenty dříve zpravidla soukromých kolekcí či životního odkazu svých autorů říkají o době, v níž vznikaly.

Expozice zahrnuje více než 120 uměleckých děl – obrazů, plastik, kreseb i uměleckého řemesla od 22 zapůjčitelů z celé republiky. Autory výstavy jsou Marcela Rusinko a Vít Vlnas. Kurátorkou za ZČG je Eva Bendová.

K výstavě vychází ve spolupráci s nakladatelstvím B&P Publishing doprovodná publikace s příspěvky více než dvanácti autorů; jejími editory jsou Marcela Rusinko a Vít Vlnas.

Vždyť peníze může mít každý, ty obrazy ale nikoli, neb takové se vždy jen tak nenajdou. – Karel Eusebius z Lichtenštejna

Sběratelství, jestliže nemá za podklad ziskuchtivost nebo spekulaci, je téměř vědou.Wilhelm von Humboldt

Abyste věděli, to je pro sběratele věc cti, aby nějakou vzácnou věc dostal za babku…Karel Čapek

Ze všech kuriozit, které ve svém domě nahromadil, byl on sám nakonec vždycky tou největšíkuriozitou. – Georg Christoph Lichtenberg

Reprodukce poskytla ZPČ galerie Plzeň

Vystavená díla pocházejí ze sbírek:

Galerie Klatovy / Klenová, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Historické muzeum Národního muzea, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Moravská galerie v Brně, Muzeum Vysočiny Třebíč, Národní památkový ústav – Územní památková správa v Českých Budějovicích / Územní památková správa v Kroměříži / Územní památková správa na Sychrově, Oblastní galerie Liberec, Památník národního písemnictví, Retro Gallery, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Slezské zemské muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Východočeská galerie v Pardubicích, Západočeské muzeum v Plzni a soukromých sbírek.

Rezervace a informace: Patricie Císlerová, cislerova@zpc-galerie.cz, 377 908 536.

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň, otevřeno od 10. 2019 do 23. 2. 2020, denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...